Køling og kuldebehandling

Overblik

Overblik

Afkøling

Grundfos' centrifugalpumper kan håndtere temperaturer på ned til -40 °C og er egnede til stort set alle anvendelser, hvor afkøling er en afgørende del af processen.

Standard ettrins- og flertrinscentrifugalpumper cirkulerer effektivt væske på ned til -20 °C. Væsketemperaturer under det skal håndteres mere forsigtigt for at undgå materialebelastning i pumpens konstruktion – og dermed uventede og dyre driftsstop. Til denne type udfordring har Grundfos robuste pumper og særlige materialevalg, der kan håndtere temperaturer helt ned til -40 °C.

Alle kølepumper kan udstyres med en frekvensomformer, hvilket sikrer pålidelig temperaturstyring i køleanlæg. Det dedikerede program omfatter også kompakte pumper, som er ideelle til yderst pålidelig afkøling af f.eks. dialyseudstyr samt store modeller til krævende industriprocesser.

Grundfos' program af meget pålidelige kølepumper omfatter også stort set vedligeholdelsesfri varianter. Den magnetdrevne kølepumpe bruges f.eks. til køling af vindmøller, hvor pålidelighed og lang levetid er afgørende.

 

Vigtige bemærkninger

Ved meget høje eller meget lave temperaturer er det vigtigt nøje at overveje den type gummi, der skal bruges til den pågældende anvendelse. Det samme gælder, hvis der indgår olie i processen, da visse gummityper kan blive opløst af olie.

I åbne systemer som køletårne er det vigtigt at tage højde for risikoen for forurening.

Kontakt
Salgsselskab

Vælg selskab:

Telefon

87505051

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050
Servicecenter

Vælg selskab:

Telefon

87505051

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050