Dryp/mikrospray

Overblik

Overblik

Dryp- og mikrovanding er beregnet til lavtryksanvendelser, hvor der er brug for at reducere potentiel fordampning og spild mest muligt. Det er afgørende at holde trykket konstant for at sikre en ensartet anvendelse i alle systemets zoner, og dette kan være den mest energieffektive vandingsmetode, hvis den bruges korrekt. For at opnå dette skal systemet kunne kompensere for variationerne i gennemstrømningen, så der opnås konstant tryk, efterhånden som zonerne kobles ind og ud.

En hastighedsreguleret pumpe sikrer konstant tryk i zonerne samtidig med, at driftsomkostningerne holdes nede. Grundfos-pumpernes styring kan også overvåge pumpedataene, og dette kan bruges til at registrere, hvornår sandfilteret skal renses. I præcisionsvandingssystemer kan Grundfos også integrere udstyr til indsprøjtning af kemikalier, der sikrer en ensartet blanding i linjen.

Kontakt
Salgsvirksomheder

Telefon

87505050
Servicecenter

Vælg selskab:

Telefon

87505051

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050