Stormflodssikring

Overblik

Overblik

Begrænsning af de potentielle skader ved oversvømmelse af kyst- og landområder kræver et pumpesystem, der ikke slår fejl, når der er brug for det. Der står meget på spil – i første omgang beskyttelse af mennesker, afgrøder og husdyr og på længere sigt at undgå forurening, ødelæggelse af infrastrukturen.

Det kræver ofte omhyggelig planlægning at sikre, at oversvømmelser kan styres. Brug af CFD-simuleringer (Computational Fluid Dynamics) i konstruktionsfasen gør det muligt at skabe en skræddersyet løsning med Grundfos-pumper, der kan klare behovet for transport af store mængder overflade- eller regnvand i lav løftehøjde i forbindelse med oversvømmelsesforebyggelse, havneadministration og lignende. Grundfos-programmet af aksialpumper og pumper med blandet gennemstrømning er konstrueret specielt med henblik på styrke og store gennemstrømninger og kan bruges til tør- eller vådopstilling.

Regnvandsbassiner
Regnvandsbassiner er en effektiv metode til reduktion af spidsgennemstrømningen og udligning af volumenstrømmen fra regnvandsafstrømning i kloaksystemet. Hvis de placeres strategisk, betyder regnvandsbassiner bedre udnyttelse af det eksisterende kloaksystem, de muliggør intelligent administration af regnvandsmængder og giver i sidste ende besparelser på investeringer i infrastruktur. Regnvandsbassiner kan bygges i næsten alle størrelser og former. Indløb og afgang kan reguleres af tyngdekraften med et pumpesystem eller en kombination af begge dele, afhængigt af hydraulikforholdene i systemet.

Grundfos har en række pumpe- og styringsløsninger samt mixere og rengøringsudstyr, som sammen sikrer pålidelig og automatisk drift af regnvandsbassinet. Når hydraulikbelastningen er reduceret, og der er den fornødne kapacitet, kan du effektivt få gang i transporten af spildevand igen.

Grundfos har pumperne til at klare disse krævende behov. Grundfos-programmet af SE-/SL-, S- og KPL-/KWM-pumper er konstrueret specielt til holdbar brug med store gennemstrømninger og til tør- eller vådopstilling. Grundfos' niveaufølere sikrer, at dit pumpesystem kan regulere eventuelle udsving i ydelsesbehovet. Det sikrer optimal tilførsel af spildevand til og fra regnvandsbassinet.

Grundfos' DW-pumper er robuste, bærbare dykpumper med en vertikal afgangsstuds, der er konstrueret til at håndtere afvanding på byggepladser, i udgravningsområder, i forbindelse med bygningsdræning og lignende anvendelser, hvor der er brug for at pumpe råvand og/eller pumpning ved højt tryk.

Styring og overvågning
Styrings- og overvågningssystemer øger muligheden for forbedring af både virkningsgrad og driftssikkerhed. Grundfos leverer pumpestartere og eksterne hastighedsregulerede drev (Grundfos CUE), Dedicated Controls til nem styring af pumpefunktionerne og internetbaseret overvågning (Grundfos Remote Management) med en brugervenlig SCADA-grænseflade.

Grundfos' overvågnings- og styringssystemer omfatter plug and play-kommunikationsgrænseflader, der kan bruges til 95 % af kommunikationsstandarderne på markedet. Et omfattende program af føler- og sensortilbehør – f.eks. niveaufølere, flowsensorer og temperaturfølere – sikrer, at du har de nødvendige data til pumpens styringssystem.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at nå ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpeløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og vedligeholdelsesaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele, så der opnås optimal drift.

Downloads

Download

 

pumpning af kloakvand

Pumpning af kloakvand

Præcise oplysninger om og teori til optimering af infrastruktur. (Engelsk)


profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet. (Engelsk)


regnvandsbassiner

Konstruktion af regnvandsbassiner

Grundfos' håndbog "Design of Stormwater Tanks – Recommendations and Layout" dækker alle aspekter inden for konstruktion af regnvandsbassiner, lige fra dimensionering til installation.


Designing Flood Pumping Stations

Designing Flood Pumping Stations


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Vælg selskab:

Telefon

87505051

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050