Tilløbspumpestationer

Overblik

Overblik

Spildevandet, som kommer ind i et spildevandsanlægs indløbspumpestation, indeholder alle de stoffer, der er trængt ind i kloaksystemet. Det drejer sig ikke kun om det, vi skyller ud i toilettet, men også spildevand fra industrien, hoteller, hospitaler og restauranter samt stoffer, der trænger direkte ned i kloaksystemet gennem mandehuller.

Grundfos har pumperne til at klare disse krævende behov. Grundfos-programmet af SE-/SL-, S- og KWM-pumper er konstrueret specielt til vedvarende brug og store kloakvandsmængder og kan bruges til tør- eller vådopstilling. Hvis pumpebrøndens design ikke forhindrer bundfældning, sikrer Grundfos-programmet af robuste AMD-mixere fuld omrøring og dermed problemfri drift og forebyggelse af lugt.

Indløbspumpestationerne oplever store udsving i ydelsesbehovet. Hvis der er flere indløbspumper installeret, vil tilføjelse af eksterne hastighedsregulerede drev (Grundfos CUE) udligne hydraulikbelastningen for spildevandsanlægget. CFD-simuleringer (Computational Fluid Dynamics) i designfasen hjælper med at sikre, at der opnås optimal tilførsel af spildevand via indløbspumpestationen til mekanisk behandling ved at visualisere hydraulikforholdene i pumpestationen.

Styrings- og overvågningssystemer øger muligheden for forbedring af både virkningsgrad og driftssikkerhed. Ud over hastighedsregulerede drev leverer Grundfos motorbeskyttelse (MP204) til overvågning af motorens tilstand, hvilket sikrer optimal drift.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at nå ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpeløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og serviceaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele.

Cases
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby