Lokale stationer

Overblik

Overblik

Det er en meget vigtig del af administrationen af et vanddistributionssystem at sikre, at der er den rette balance mellem selvstændige systemer og trykzoner. Den præcisionsstyring i trykzonerne som Grundfos Hydro MPC-programmet af flertrins-trykforøgningssystemer med lodrette CR-flertrinspumper (centrifugalpumpe) giver, sikrer systempålidelighed og minimal belastning af systemet.

Grundfos-serien af niveaustyringer giver yderst pålidelig overvågning og styring af op til seks pumper og kan fungere sammen med motorbeskyttelse og frekvensomformere. Et omfattende program af følertilbehør – f.eks. niveaufølere, flowfølere og temperaturfølere – sikrer, at du har de nødvendige data til pumpens styringssystem.

Grundfos har udviklet en række dedikerede kommunikationsmoduler og styringer, som dækker over alle eventualiteter, lige fra sensorer og følere til BUS-enheder til fjernstyringer og brugertilpasset software. Vi sikrer, at du får de ønskede data og den ønskede styring. Vores produkter er alle åben protokol, så de fungerer sammen med det system, du foretrækker.

Klorforbindelser er traditionelt den mest udbredte metode til kemisk desinficering. Grundfos kan rådgive om og levere desinficeringsløsninger med klorforbindelser.

Grundfos kan levere komplette doseringspumpesystemer til store eller små volumener og baseret på forskellige teknologier til flokkulering, desinficering og pH-justering. Desuden giver Grundfos-programmet af elektronisk og elektrokemisk tilbehør komplet styring af doserings- og desinficeringsprocesserne og kan integreres problemfrit i systemet.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at nå ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpeløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og serviceaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele og pumpevurderinger.

Downloads

Downloads

 

demand driven distribution

Demand Driven Distribution

Pålidelig og omkostningseffektiv vanddistribution. (Engelsk)


profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet. (Engelsk)


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Vælg selskab:

Telefon

87505051

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050