Hovedpumpestationer

Overblik

Overblik

Pumpestationer i spildevandstransportsystemer er konstrueret med henblik på håndtering af sort spildevand, der tilføres fra underjordiske gravitationsrørledninger eller netværkspumpestationer. Hovedpumpestationer er typisk konstrueret så én pumpe eller ét sæt pumper håndterer normale spidsflowsforhold. Mange hovedspildevandspumpestationer benytter tørinstallerede pumpesystemer, selvom neddykkede pumpesystemer giver mange fordele som f.eks. reducerede driftsomkostninger, større pålidelighed og færre investeringer i infrastruktur. Grundfos kan levere komplette pumpeløsninger til både tør- og vådopstillinger.

Grundfos kan levere pumpesystemer og pumpeløsninger til store pumpestationer, som kan brugertilpasses helt, både til eksisterende installationer og til helt nye projekter, hvor alle ventiler, elektriske installationer og pumper er nemme at servicere.

Ved konstruktion af en pumpestation kan Grundfos' specialister bruge CFD-simuleringer (Computational Fluid Dynamics) til nøjagtig visning af væskeflowet og trykket grafisk alle steder i rørsystemet. Det betyder, at vi kan simulere og opdatere flowproblemer i simuleringen og rette dem, før konstruktionen starter, samt opbygge pumpebrønde, der fungerer godt ved både lavt og højt flow, og som er selvrengørende, hvilket reducerer slitage og lugt da aflejringer og partikler fjernes kontinuerligt.

Grundfos-programmet af SE-/SL- og S-pumper er konstrueret specielt til vedvarende brug og store, varierende kloakvandsmængder og kan bruges til tør- eller vådopstilling.

Styrings- og overvågningssystemer øger muligheden for forbedring af både virkningsgrad og driftssikkerhed. Grundfos leverer pumpestartere og eksterne hastighedsregulerede drev (Grundfos CUE), Dedicated Controls til nem styring af pumpefunktionerne og internetbaseret overvågning (Grundfos Remote Management) med en brugervenlig SCADA-grænseflade.

Grundfos' overvågnings- og styringssystemer omfatter plug and play-kommunikationsgrænseflader, der kan bruges til 95 % af kommunikationsstandarderne på markedet. Et omfattende program af følertilbehør – f.eks. niveaufølere, flowfølere og temperaturfølere – sikrer, at du har de nødvendige data til pumpens styringssystem.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at opfylde ydelsesmålet, fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpeløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og serviceaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele og pumpevurderinger, så der opnås optimal drift.

Relaterede produkter
Downloads

Downloads

 

pumpning af kloakvand

Pumpning af kloakvand

Præcise oplysninger om og teori til optimering af infrastruktur. (Engelsk)


profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet. (Engelsk)


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed
Lokalt servicecenter

Vælg selskab:

Telefon

87505051

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050