Pumpestationer til netværk

Overblik

Overblik

En netværkspumpestation sikrer indsamling og transport af spildevand til større pumpestationer. Grundfos kan levere og brugertilpasse en komplet netværkspumpestation, der opfylder dine krav til størrelse og konstruktion. Grundfos kan levere komplette præfabrikerede pumpestationer med systemer med neddykkede pumper, niveaufølere og styreløsninger, og det er også muligt at tilføje doseringsløsninger.

Den præfabrikerede pumpestationsløsning leveres som en alt i et-enhed med pumper, rørføring, ventiler, styring og servicefaciliteter. Den præfabrikerede enhed kan nemt transporteres til de steder, hvor der er brug for den. Desuden kan Grundfos levere pumpefunktioner, der giver vandslagsbeskyttelse og hjælper med at mindske dannelsen af H2S ved at reducere retentionstiden i rørene.

Spildevandssystemer har store udsving i ydelsesbehovet, og dine pumpeløsninger skal kunne reagere med det samme, når behovet ændres eller i tilfælde af diverse hændelser, så systemet beskyttes mod f.eks. vandslag.

Grundfos-programmet med SE-/SL- og S-pumper er konstrueret specielt til vedvarende brug og store kloakvandsmængder og kan bruges til tør- eller vådopstilling, mens SEG-programmet med grinderpumper er ideelt til kloaksystemer under tryk og kan køre kontinuerligt selv når de er fuldt neddykket. Innovative Grundfos-løsninger som f.eks. spildevandspumper med AutoAdapt-funktionalitet gør det nemmere at administrere pumpebrønde og reducerer omkostningerne, eliminerer 75 % af alle serviceopkald og reducerer installations- og idriftsættelsesomkostningerne med 50 %.

Grundfos-niveaustyringsserien giver yderst pålidelig overvågning og styring af op til seks pumper og kan fungere sammen med motorbeskyttelse og frekvensomformere. Et omfattende program med følertilbehør – f.eks. niveaufølere, flowfølere og temperaturfølere – sikrer, at du har de nødvendige data til pumpens styringssystem.

Dedicated Controls til pumpestationer har indbyggede antitilstopningsfunktioner. Funktionen til "skyldning og vending" forhindrer tilstopning forårsaget af den stigende mængde fibrøse komponenter i kloakvand nu om dage. Antitilstopningsfunktionen træder i funktion ved unormale hændelser, så pumperne ikke blokeres, og man undgår dermed dyre driftsstop.

Styrings- og overvågningssystemer øger muligheden for forbedring af både virkningsgrad og driftssikkerhed. Grundfos leverer pumpestartere og eksterne hastighedsregulerede drev (Grundfos CUE), Dedicated Controls til nem styring af pumpefunktionerne og internetbaseret overvågning (Grundfos Remote Management) med en brugervenlig SCADA-grænseflade.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at nå ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpeløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og serviceaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele og pumpevurderinger, så der opnås optimal drift.

Relaterede produkter
Downloads

Downloads

 

pumpning af kloakvand

Pumpning af kloakvand

Præcise oplysninger om og teori til optimering af infrastruktur. (Engelsk)


profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet. (Engelsk)


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Vælg selskab:

Telefon

87505051

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050

Telefon

87505050