Primær behandling

Overblik

Overblik

Filterstation

Råt spildevand har et højt indhold af stort materiale, f.eks. toiletpapir, tekstiler, bleer, plastposer og træstykker. Dette materiale skal fjernes som første del af renseprocessen, ikke mindst for at undgå tilstopning og mulig fejlfunktion i mekanisk udstyr på renseanlægget. Filterstationen er derfor første trin inden for mekanisk rensning af spildevand.

Effektiv skylning af det tilbageholdte materiale vil reducere bortledningsmængden betydeligt og forhindre lugtproblemer. Grundfos har pumpe- og styringsløsninger til effektiv returskylning af filtrene, så du opnår pålidelig drift af filterstationen.

Grundfos Hydro MPC-programmet med flertrinstrykforøgeranlæg betyder, at du nemt kan håndtere trykzonerne, og sammen med vores niveauføler sikrer det effektiv vask af hele filterstationen.

Fjernelse af sand, grus og fedt

Når spildevandet er blevet filtreret, så store genstande er fjernet, er næste trin i den mekaniske behandling at fjerne grus og fedt. Det er afgørende at fjerne det før biologisk behandling af spildevandet, så der opnås problemfri drift af renseanlægget.

Den normale løsning er et iltet kammer til grus og fedt, hvor kontinuerlig iltning holder organisk materiale opslæmmet, mens grus og fedt fjernes via bundfældning og flotation. Hvis sand og grus ikke fjernes og fortsætter til klaringstanken eller endnu videre på anlægget, kan det resultere i langt større tilstopning og slitage af udstyret end normalt.

Fjernelse af grus kræver robuste og holdbare pumper. Grundfos-programmet med SE-/SL- og S-pumper med Vortex-løbere er konstrueret specielt til vedvarende brug og store kloakvandsmængder og kan bruges til tør- eller vådopstilling. De giver den nødvendige pålidelighed til sikker drift. Diffusorsystemer fra Grundfos fås med diffusorer med fine eller grove bobler til store luftstrømme, der er nødvendige i adskillelsesprocesserne i forbindelse med fjernelse af grus og fedt.

Udligningstank

Overskydende spildevand kan opbevares i udligningstankene ved kraftig regn. Udligningstanke kan være en effektiv metode til omkostningsoptimering af renseanlægget, da det muliggør konstruktion af mindre tanke til rensning og sikrer en stabil hydraulisk belastning i hele anlægget.

Grundfos har en række pumpe- og styreløsninger samt mixere og rengøringsudstyr, som sammen sikrer pålidelig og automatisk drift af regnvandsbassinet. Når hydraulikbelastningen er reduceret, og der er den fornødne kapacitet, kan du effektivt få gang i transporten af spildevand igen.

Regnvandsbassiner kan bygges i næsten alle størrelser og former. Indløb og afgang kan reguleres af tyngdekraften med et pumpesystem eller en kombination af begge dele, afhængigt af hydraulikforholdene i systemet. Grundfos har pumperne til at klare disse krævende behov. Grundfos-programmet af SE-/SL-, S- og KPL-/KWM-pumper er konstrueret specielt til holdbar brug med store gennemstrømninger og kan bruges til tør- eller vådopstilling. Grundfos' niveauføler sikrer, at dit pumpesystem kan regulere eventuelle udsving i ydelsesbehovet. Det sikrer optimal tilførsel af spildevand til og fra udligningstanken.

Styrings- og overvågningssystemer øger muligheden for forbedring af både virkningsgrad og driftssikkerhed. Ud over hastighedsregulerede drev (Grundfos CUE) leverer Grundfos motorbeskyttelse (MP204) til overvågning af motorens tilstand, hvilket sikrer optimal drift.

Primær klaring

Efter mekanisk behandling er formålet med primær klaring at reducere den organiske belastning før biologisk rensning. Der kan fjernes en væsentlig del af de organiske urenheder i spildevand ved blot at lade partiklerne bundfælde ved hjælp af tyngdekraften, og det er en omkostningseffektiv metode til at reducere omfanget af og omkostningerne til biologisk behandling.

Det er vigtigt at skabe optimale betingelser for bundfældning under den primære klaring, og derfor er gennemstrømningsforholdene og vandhastigheden konstrueret til at understøtte bundfældning. Det bundfaldne materiale fra den primære klaring kaldes primært slam, og det pumpes derefter fra de primære klaringstanke til slambehandlingen. Grundfos-programmet med SE-/SL- og S-pumper med vortex-løbere er konstrueret specielt til vedvarende brug og store kloakvandsmængder og kan bruges til tør- eller vådopstilling.

Der kan tilføjes kemikalier og polyelektrolytter for at øge effektiviteten og forbedre bundfældningen af slammet, så der fjernes op til 80 % af det opslæmmede materiale. Grundfos kan levere komplette doseringspumpesystemer til store eller små volumener og baseret på forskellige teknologier til udfældning, flokkulering og pH-regulering samt PLC-styrede, fuldautomatiske systemer til at håndtere bearbejdning og pålidelig dosering af organiske koagulenter eller polyelektrolytter.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at opfylde ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpe- og doseringsløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og vedligeholdelsesaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele.

Cases
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby