Recirkulationsvand

Overblik

Overblik

Genbrugsvand er tidligere spildevand, der er blevet renset for at fjerne faststoffer og visse urenheder, og derefter bruges til opfyldning af akviferen i stedet for at blive udledt som overfladevand. Denne opfyldning sker ofte ved at bruge det rensede spildevand til vanding.

Genbrugsvand skal ofte renses for at fjerne forurenende stoffer og har typisk gennemgået mekaniske, kemiske og biologiske processer. Grundfos kan levere komponenter og udstyr til alle områder inden for spildevandsrensning og, afhængigt af ejerens udledningstilladelse, den endelige desinficering.

De fuldautomatiske desinficeringssystemer, Grundfos har udviklet, er en nem løsning til klorbaserede desinficeringsmetoder. Grundfos kan rådgive og levere desinficeringsløsninger med klorforbindelser, som f.eks. klorgas (Cl2), natriumhypochlorit (NaOCl) og klordioxid (ClO2).

Grundfos kan levere komplette doseringspumpesystemer til store eller små volumener og baseret på forskellige teknologier til flokkulering, desinficering og pH-justering. Desuden giver Grundfos-programmet af elektronisk tilbehør komplet styring af doserings- og desinficeringsprocesserne og kan integreres problemfrit i systemet.

Ved at integrere hastighedsregulerede drev og motorbeskyttelseskomponenter kan Grundfos tilbyde komplette systemer, der er udviklet til at fungere sammen. Grundfos' CUE-frekvensomformere er et af markedets mest omfattende og alsidige programmer med eksterne hastighedsregulerede drev til pumpeanvendelse. Sammen med den brugervenlige MP 204-motorbeskyttelse sikrer vi overvågning og styring i døgndrift af alle vigtige parametre, som f.eks. tørløb eller overbelastning, så driftsstabiliteten opretholdes.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at nå ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpeløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og serviceaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele og pumpevurderinger.

Relaterede produkter
Downloads

Downloads

 

Pumper i vandrensningsanlæg

Pumper i vandrensningsanlæg

Vandrensning med pumpen som centralt element. (Engelsk)


brochure for profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet. (Engelsk)


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby