Bundfældning

Overblik

Overblik

Bundfældning er en fysisk vandrensningsproces, der bruges til at udskille opslæmmede faststoffer i vand ved hjælp af tyngdekraften. Et af kravene til korrekt bundfældning er forsigtig håndtering af væsken med et pumpesystem, der er konstrueret til at undgå kontakt mellem bundfaldet og de vitale pumpedele, så slitagen reduceres.

Grundfos kan levere pumpesystemer, der passer til disse behov, og har desuden et program med desinficeringsløsninger, der giver en hurtigere udskilning af det opslæmmede materiale og hjælper med at give en bedre vandkvalitet.

Opretholdelse af en jævn og kontrolleret gennemstrømning i bundfældningsbassiner og transport af vand til og fra tankene stiller mange krav til en pumpeløsning. Grundfos' pumpesystemer varierer fra store split-case-pumper og pumper med blandet gennemstrømning, hvor der er fokus på transport af vand og ikke øget tryk, til vores yderst succesfulde vertikale flertrinscentrifugalpumpe (CR) – og desuden kan vi dække alle andre ydelsesbehov mellem de to yderpunkter.

Grundfos kan levere komplette doseringspumpesystemer til store eller små volumener og baseret på forskellige teknologier til flokkulering, desinficering og pH-justering. Desuden giver Grundfos-programmet af elektronisk og elektrokemisk tilbehør komplet styring af doserings- og desinficeringsprocesserne og kan integreres problemfrit i systemet.

Forbedring af vandkvaliteten med et effektivt og økonomisk system til klargøring af tørmateriale bruges i stigende grad til vandrensning. Grundfos kan levere PLC-styrede, fuldautomatiske systemer til håndtering af klargøring og pålidelig dosering af organiske koagulenter eller polyelektrolytter.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at nå ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpeløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og vedligeholdelsesaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele og pumpevurderinger.

Relaterede produkter
Downloads

Downloads

 

Pumper i vandrensningsanlæg

Pumper i vandrensningsanlæg

Vandrensning med pumpen som centralt element. (Engelsk)


profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet. (Engelsk)


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby