Slambehandling

Overblik

Overblik

Slam er et biprodukt fra rensning af spildevand på et traditionelt spildevandsrenseanlæg. Renset vand kan udledes til recipientvandet i henhold til kravene i udledningstilladelsen, men håndtering af slambehandling er lidt mere kompliceret. Generelt bortskaffes det som gødning på landbrugsjord, ved deponering på deponeringsanlæg eller ved forbrænding på stedet eller hos en ekstern partner, ofte som en del af energiproduktion.

Pumpning af slam kræver udstyr, der kan holde viskose medier i bevægelse – uden at blive tilstoppet. Primært slam skal pumpes fra de primære klaringstanke til slambehandlingen, og slampumpestationen kræver omhyggeligt valg af pumperne, afhængigt af slammets indhold og gennemstrømning.

Centrifugalpumper som Grundfos-programmerne med SE-/SL- eller S-pumper med vortex-løbere bruges ofte og er konstrueret til holdbar brug i forskellige miljøer. Til pumpning af slam foretrækkes det at bruge tøropstillede pumper, da det muliggør regelmæssig kontrol og nem vedligeholdelse.

Styrings- og overvågningssystemer øger muligheden for forbedring af både virkningsgrad og driftssikkerhed. Grundfos leverer eksterne hastighedsregulerede drev (Grundfos CUE) og motorbeskyttelse (MP204) til overvågning af motorens tilstand, hvilket sikrer optimal drift.

Konditionering/afvanding af slam

Hovedformålet med konditionering/afvanding af slam er at minimere slammets volumen, så den fornødne størrelse og kapacitet reduceres i forbindelse med efterfølgende behandlingsprocesser og udstyret dertil. Desuden reducerer en mindskning af vandindholdet energiforbruget til opvarmning af slammet i rådnetanken. Afvandingens effektivitet afhænger af udstyrets type og slammens kvalitet.

Grundfos kan levere PLC-styrede, fuldautomatiske systemer til håndtering af klargøring og pålidelig dosering af organiske koagulenter eller polyelektrolytter. Grundfos har den fornødne specialviden til at gøre dette og kan skræddersy en doseringsstation, hvor der anvendes kemikalier som koncentrater, brugsklare opløsninger eller tørkemikalier med udgangspunkt i behovet.

Slam kan afvandes direkte fra en koncentrationstank eller en slamoplagringstank. Normalt konditioneres slam ved hjælp af tyngdekraften i en slamkoncentrationstank eller ved hjælp af mekanisk afvanding i enkle afvandingsenheder, hvor vandet ganske enkelt fjernes fra slammet. Der kan tilsættes polyelektrolytter for at forbedre dannelsen af store slampartikler.

Vandet fjernes ved hjælp af Grundfos' program med SE-/SL- og S-pumper, som er konstrueret specielt til vedvarende brug og håndtering af flow og kan bruges til tør- eller vådopstilling.

Tankene kan udstyres med en AMG-mixer med lav hastighed, så der opnås en homogen slamkoncentration. Grundfos' mixere har et robust design med korrosionsbestandige materialer, nem service og vedligeholdelse samt problemfri drift i krævende miljøer.

Udrådning af slam

Slam behandles ofte vha. en række forskellige udrådningsteknikker, hvis formål er at reducere mængden af organisk materiale og forekomsten af sygdomsforårsagende mikroorganismer i faststofferne. Nu om dage er rådnetanke relativt nemme at bruge, og på trods af de relativt høje temperaturer, der kræves til slamgæringsprocessen, bruges der en opholdstid på 25 til 30 dage. Der kan bruges en AMG-mixer med lav hastighed i denne proces.

På grund af den biologiske nedbrydning af organisk materiale dannes der biogas i systemet. Biogassen kan udnyttes på kraftvarmeværker, hvor den producerer varme og elektricitet.

Til store spildevandsrenseanlæg er anaerobisk udrådning den mest udbredte metode til slambehandling. Anaerob udrådning giver yderligere nedbrydning af slammet under anearobe forhold, så det samlede organiske indhold i slammet reduceres med op til 40 til 60 %.

Efter udrådning finder en sidste afvanding sted. Det afvandede slam skal bortskaffes på sikker vis, for eksempel ved forbrænding, som genererer energi.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at nå ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpeløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og serviceaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele.

Cases
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby