Overfladevand - Vandindtag

Overblik

Overblik

Indsamling af overfladevand fra en åben brønd ved en søbred eller å giver adgang til vand, der er nemt at rense, og som er blevet filtreret naturligt. Hvis der er brug for store vandstrømme, er overfladevandet et fremragende supplement til uberørte vandkilder som f.eks. kildevand og grundvand.

Grundfos kan skræddersy pumpeløsninger, der tager højde for kravene til overfladevandsressourcerne. Sæsonmæssige ændringer af vandstanden i åer og søer betyder, at SP-flertrinsdykpumper er ideelle til disse anvendelser med periodisk ukontrolleret høj vandstand.

Fordi søer og åer kan have været udsat for forurening og pesticider, er det nødvendigt at opretholde en omhyggelig balance mellem langsom filtrering via en brønd på sø- eller åbredden og den optimale kemiske desinficering. Fordelene ved brug af fjernhåndtering kan betyde besparelser på op til 20 % på effektforbrug, kemikalier og prøver i forbindelse med den sidste rensning.

De fuldautomatiserede desinficeringssystemer, Grundfos har udviklet, er en nem løsning til klorbaserede desinficeringsmetoder. Grundfos kan rådgive og levere desinficeringsløsninger med klorforbindelser, som f.eks. klorgas (Cl2), natriumhypochlorit (NaOCl) og klordioxid (ClO2).

Ved at integrere hastighedsregulerede drev og motorbeskyttelseskomponenter kan Grundfos tilbyde komplette systemer, der er udviklet til at fungere sammen. Grundfos' CUE-frekvensomformer er et af markedets mest omfattende og alsidige programmer med eksterne hastighedsregulerede drev til pumpeanvendelser. Sammen med den brugervenlige MP 204-motorbeskyttelse sikrer vi overvågning og styring i døgndrift af alle vigtige parametre, som f.eks. tørløb eller overbelastning, så driftsstabiliteten opretholdes.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at nå ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift, fjernovervågning og vedligeholdelse af vandhåndteringsløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og vedligeholdelsesaftaler dækker alle eventualiteter.

Relaterede produkter
Downloads

Downloads

 

SP-opslagsværk

SP-opslagsværk

Teknisk manual til optimale SP-installationer. (Engelsk)


brochure for profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet. (Engelsk)


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby