Spildevandstransport

Beskrivelse

Beskrivelse

Sammenlignet med et vandforsyningsanlæg, der distribuerer vand og sikrer tilstrækkeligt tryk hos slutbrugeren, kræver spildevandstransport mange flere pumper for at holde spildevandet i bevægelse i et miljø med varierende tryk. Afhængigt af topografi og lokale forskrifter kan det være nødvendigt med en kombination af kloakledninger, der er baseret på tyngdekraft, og tryksatte kloaksystemer.

Grundfos kan levere alle typer løsninger lige fra store, fuldt kundetilpassede pumpestationer til komplette præfabrikerede dykpumpestationer; fra store pumper med aksialt og blandet flow, der kan flytte store mængder overflade- eller regnvand ved lav løftehøjde, til kloakknivpumper til tryksatte systemer med små mængder vand og små løftestationer til transport af spildevand fra bygninger. Desuden leverer Grundfos komplette styrings- og overvågningsløsninger.

Grundfos' løsninger er konstrueret specielt til pumpeinstallationer, og alle komponenterne er fuldt integrerede fra begyndelsen. Bæredygtigheden af spildevandstransport over tid forudsætter, at pumpeløsningen er slidstærk og dermed sikrer omkostningseffektiv og problemfri drift.

Erfaring med projektdesign betyder, at Grundfos kan tilbyde energioptimerede løsninger, der ikke går på kompromis med driftssikkerheden, holde dine pumper kørende under udskiftnings- og renoveringsprojekter og indbygge risikominimering og bæredygtighed i løsningerne. Dette sker f.eks. ved hjælp af Computational Fluid Dynamics-simulationer i designfasen, levetidsomkostningsanalyser for hele pumpeanlæg og pumpevurderinger i forbindelse med energioptimering.

Grundfos har flere årtiers erfaring med at udvikle styrings- og overvågningssystemer til pumpeløsninger og producerer sine egne pumpemotorer til alle væsketyper og flowkrav. Det sikrer, at hydraulik, motorer, elektronik og alle de mekanikse komponener, der tilsammen udgør en pumpeløsning, passer perfekt sammen, hvilket sikrer den bedst mulige virkningsgrad.

Grundfos' højvirkningsgradsmotorer kombineret med dedikerede hastighedsregulerede drev lever op til – og overgår endda i visse tilfælde – de lovkrav, der stilles til motorvirkningsgrad rundt omkring i verden. Når man tager i betragtning, at i gennemsnit 85 % af en almindelig pumpes levetidsomkostninger er energiomkostninger, kan et skift til motorteknologi med høj virkningsgrad betyde en reduktion af levetidsomkostningerne på op til 50 % samt en betydelig reduktion af den miljømæssige påvirkning.

Styrings- og overvågningssystemer øger potentialet for forbedring af både virkningsgrad og driftssikkerhed. Grundfos leverer eksterne hastighedsregulerede drev (Grundfos CUE), dedikerede styringer (Dedicated Controls) og internetbaserede overvågningssystemer (Grundfos Remote Management), der er fuldt integrerede i pumpeanlægget. Dedicated Controls gør det let at styre almindelige og særlige pumpefunktioner, som f.eks. energioptimering og antiblokering, via et brugervenligt SCADA-interface. Grundfos' styrings- og overvågningssystemer omfatter plug and play-kommunikations-interfaces, der kan kommunikere med 95 % af de kommunikationsstandarder, der findes på markedet.

Relaterede applikationer
Downloads

Downloads

 

Pumpning af kloakvand

Pumpning af kloakvand

Koncise oplysninger om og teori til optimering af infrastruktur. (Engelsk)


Grundfos-profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet. (Engelsk)


Cases
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby