Spildevandsbehandling

Beskrivelse

Beskrivelse

Spildevandsbehandling er en proces, hvor forurenende stoffer fjernes fra vand, der udledes fra private, industrielle eller kommercielle bygninger, og fra overfladevand. Spildevandsbehandling gør typisk brug af mekaniske, biologiske og kemiske processer, der fjerner de forurenende stoffer. Grundfos kan levere et komplet program af komponenter til spildevandsbehandlingsanlæg baseret på mekaniske, biologiske og kemiske processer.

Spildevandsbehandlingsprocesserne varierer fra simple tanke, der udelukkende er baseret på bundfældning, til de avancerede biologiske rensningsprocesser, vi kender i dag. Behandlingen har til formål at reducere mængden af forurenende stoffer i spildevandet, herunder f.eks. bakterier og vira, iltforbrugende komponenter, næringsstoffer, lægemidler, kemiske stoffer og tungmetaller, før spildevandet ledes ud i recipientvandet.

Grundfos har flere årtiers erfaring med at udvikle styrings- og overvågningssystemer til pumpeløsninger og producerer sine egne pumpemotorer til alle væsketyper og flowkrav. Det sikrer, at hydraulik, motorer, elektronik og alle de mekaniske komponener, der tilsammen udgør en pumpeløsning, passer perfekt sammen, hvilket sikrer den bedst mulige virkningsgrad.

Styrings- og overvågningssystemer øger potentialet for forbedring af både virkningsgrad og driftssikkerhed. Grundfos leverer eksterne hastighedsregulerede drev (Grundfos CUE), der er forprogrammerede til Grundfos' produktprogram, hvilket sikrer optimal drift.

Grundfos' højvirkningsgradsmotorer, hvad enten de har et integreret eller eksternt variabelt frekvensdrev eller ej, lever op til – og overgår endda i visse tilfælde – de lovkrav, der stilles til motorvirkningsgrad rundt omkring i verden. Når man tager i betragtning, at i gennemsnit 85 % af en almindelig pumpes levetidsomkostninger er energiomkostninger, kan et skift til Grundfos-pumper med motorteknologi med høj virkningsgrad betyde en reduktion af levetidsomkostningerne på op til 50 % samt en betydelig reduktion af den miljømæssige påvirkning.

Grundfos tilbyder et bredt program af udstyr, der er specielt konstrueret til håndtering og behandling af spildevand. Bæredygtigheden af et rensningsanlæg forudsætter, at løsningen er slidstærk og dermed sikrer omkostningseffektiv og problemfri drift. Grundfos står klar til at hjælpe dig, så længe din løsning er i drift, idet vi tilbyder idriftsættelsesaftaler, der sikrer korrekt installation, samt vedligeholdelsesaftaler, der dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele.

Konstruktion

Simulation til optimering af tankkonstruktion

Flowsimulationer giver designere dokumentation for, at en mixer/strømningsdanner-konfiguration vil leve op til specifikationerne.

Flowsimulationer ved hjælp af Computational Fluid Dynamics (CFD) giver designere mulighed for at sammenligne autentiske resultater af mixer- og strømningsdanner-konfigurationer, før konstruktionen fastlægges helt. Grundfos har siden 2004 systematisk stillet CFD-flowsimulationer til rådighed som dokumentation.

CFD-simulationer gør det muligt for designere at finde den optimale placering af mixere og det optitmale antal til at:

  • sikre at faststoffer forbliver opslæmmede
  • opretholde en optimal hastighed i den aerobiske zone
  • undgå stillestående områder
  • forhindre tilbageløb under udluftning.

Er det umagen værd?
Når der er mere end én mixer i en tank, er der risiko for, at de modvirker hinanden. Virkningsgraden daler, og i nogle tilfælde installeres der yderligere mixere for at opnå den ønskede effekt. En forkert konstruktion kan være meget bekostelig at udbedre.

CFD-simulationer giver et visuelt billede af virkningen af forskellige mixer-konfigurationer på flowet i en given tank. Ved at sammenligne forskellige konfigurationer og placeringer er det muligt at finde en balance mellem investeringsomkostninger (antallet af mixere, der installeres) og driftsomkostninger (omrøringseffekt/kWh).

De fleste procestanke er baseret på én af relativt få typiske faconer, så det er normalt relativt hurtigt og økonomisk at lave en CFD-simulation af et specifikt projekt.

Kontakt Grundfos, næste gang du bliver involveret i et projekt omkring et rensninganlæg. EN CFD-simulation kan spare både tid og penge.


Downloads

Downloads

 

Dykpumper og tøropstillede pumper

Dykpumper og tøropstillede pumper

Pumper til aggressive driftsmiljøer. (Engelsk)


Håndbog om kloakvand

Pumpning af kloakvand

Koncise oplysninger om og teori til optimering af infrastruktur. (Engelsk)


Pumpehåndbog

Pumpehåndbog

En vejledning til dimensionering og optimering af driftssikre pumpeanlæg. (Engelsk)


Pumper i vandrensningsanlæg

Pumper i vandrensningsanlæg

Vandrensning med pumpen som centralt element. (Engelsk)


Motorbog

Motorbog

Oplysninger om elektromotorer, driftsformer og formål.


Centrifugalpumpen

Centrifugalpumpen

Håndbog om pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer. (Engelsk)


profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet. (Engelsk)


Cases
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby