Betingelser og Fortrolighed

Betingelser for brug af Grundfos' digitale løsninger 

Betingelser for brug

 

Beskrivelse af tjenester

Når du bruger Grundfos' digitale løsninger ("Digitale løsninger"), har du adgang til
oplysninger og tjenester leveret af Grundfos.

De digitale løsninger består af Grundfos- webstedet, hvorfra du kan bruge specifikke tjenester såsom selvbetjening, kontaktformularer, anmodninger om førsteklasses indhold, tilmelding til nyhedsbreve osv. og specifikke Grundfos-applikationer, der ikke kræver en konto som Grundfos GO Apps og Grundfos Product Center for at få adgang. For nogle af applikationerne vil der være en ekstra slutbrugerlicensaftale (EULA), og du vil være i stand til at oprette en konto og få adgang til yderligere moduler i applikationerne.
 

Accept af vilkår

De digitale løsninger, som Grundfos leverer til dig, herunder eventuelle opdateringer, forbedringer, nye funktioner osv, er underlagt følgende betingelser for brug.
Grundfos forbeholder sig retten til når som helst at opdatere betingelserne for brug uden forudgående varsel. Den seneste version af betingelserne for brug kan gennemses ved at klikke på linket "Juridiske forhold" nederst på vores websider. Med din adgang til de digitale løsninger eller brug af hjemmesiden på nogen måde accepterer du at være bundet af disse betingelser for brug.

 

Ansvarsfraskrivelse

Grundfos formidler udelukkende de digitale løsninger som en service og til informationsformål. Overførsel af disse oplysninger skaber ikke nogen form for relation til Grundfos. Du bør ikke handle på baggrund af oplysninger leveret gennem de digitale løsninger uden at søge personlig assistance fra Grundfos. Vi har forsøgt at gøre oplysningerne, softwaren og andre tjenester i de digitale løsninger så nøjagtige som muligt, men der kan forekomme fejl eller udeladelser i de digitale løsninger, som vi fraskriver os ethvert ansvar for. Materialet og indholdet af de digitale løsninger leveres "som det er og forefindes" og uden nogen form for garanti.

Hverken Grundfos eller dets datterselskaber kan gøres ansvarlige for tab af hardware, software eller filer, der skyldes brug af de digitale løsninger eller elementer downloadet eller anvendt fra/i de digitale løsninger. Grundfos kan således ikke garantere, at de digitale løsninger eller de tjenester, som formidles i de digitale løsninger, enten af Grundfos eller på Grundfos' vegne (herunder gratis download af software), vil opfylde dine krav eller vil være uden afbrydelser, rettidige, sikre eller fejlfri, eller at de digitale løsninger eller de servere, der benyttes af Grundfos, er uden virus eller fejl eller er fuldt funktionelle eller nøjagtige. Grundfos bestræber sig på at vedligeholde de digitale løsninger og deres drift, men Grundfos er ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl, der måtte eksistere i de digitale løsninger eller driften heraf.

Grundfos kan formidle links til andre websider eller give adgang til tredjeparters applikationer. Din brug af sådanne tredjeparters websteder og/eller applikationer sker på egen risiko.

Den gældende lovgivning tillader muligvis ikke fraskrivelse af visse garantier eller begrænsning eller ansvarsfraskrivelse for hændelige skader eller følgeskader. Derfor gælder nogle af de ovennævnte begrænsninger eller ansvarsfraskrivelser muligvis ikke for dig. Grundfos' eller dets datterselskabers samlede ansvar kan dog under ingen omstændigheder overstige det beløb, du eventuelt har betalt for brug af de digitale løsninger.

 

Misbrug eller ulovlig brug

Som betingelse for din brug af digitale løsninger må du ikke bruge de digitale løsninger til noget formål, der er ulovligt eller forbudt af disse betingelser for brug. Du må ikke bruge de digitale løsninger på nogen måde, som kan skade, deaktivere eller overbelaste nogen Grundfos-server eller de netværk, der er forbundet til nogen Grundfos-server, eller forstyrre andre parters brug af nogen digitale løsninger. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til nogen digitale løsninger, andre konti eller til nogen Grundfos-server ved hjælp af hacking eller anden måde. De må ikke på nogen måde skaffe dig adgang til eller forsøge at skaffe dig adgang til materiale eller oplysninger, der ikke bevidst er gjort tilgængelige via de digitale løsninger.

Du må ikke bevidst indføre virusser, trojanske heste, orme eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologisk skadeligt.

 

Intellektuel ejendomsret

De digitale løsninger og alle de elementer, som de udgøres af, herunder især de digitale løsningers grafiske charter, data, software, tekster og logoer, er beskyttet af intellektuel ejendomsret, dvs. især ophavsret og/eller varemærkeret.

De digitale løsninger og alle de elementer, som de udgøres af, tilhører udelukkende Grundfos Holding A/S.

Grundfos Holding A/S giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv licens til at bruge de digitale løsninger som specificeret for hver digital løsning.

Enhver anden brug af de digitale løsninger eller nogen af deres elementer udgør en overtrædelse af rettigheder, medmindre der foreligger en tidligere og navnlig skriftlig tilladelse fra Grundfos Holding A/S.

 

Skadesløsholdelse

Du er forpligtet til at erstatte, forsvare og holde Grundfos (herunder dets datterselskaber) skadesløs for ethvert ansvar, krav, tab og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger, i forhold til din overtrædelse af disse betingelser for brug, brug eller misbrug af din Grundfos Account.

 

Juridiske tvister

Enhver tvist som følge af brugen af Applikationerne eller fortolkningen af betingelserne for brug er underlagt lovgivningen i Danmark, dog undtaget reglerne om lovkonflikt. Det eksklusive værneting for enhver og alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne EULA, er Københavns Byret.

Hvis de love, der gælder for disse betingelser, på et senere tidspunkt fortolkes eller ændres, således at en eller flere af bestemmelserne bliver ineffektive eller ugyldige, medfører dette ikke, at alle betingelserne bliver ugyldige.

 

Diverse

Grundfos forbeholder sig ret til at ændre, midlertidigt indstille eller helt afvikle de digitale løsninger uden at skulle angive en årsag hertil eller på forhånd varsle herom. Grundfos forbeholder sig ligeledes ret til at lukke for din, din adgangsadministrators og dine autoriserede brugeres adgang til de digitale løsninger uden at skulle angive en årsag hertil eller på forhånd varsle herom. Grundfos kan uden at begrænse den generelle gyldighed af ovenstående midlertidigt når som helst indstille eller helt afslutte din adgang til de digitale løsninger, hvis du når som helst ikke overholder betingelserne for brug.

Betingelserne for brug udgør hele aftalen mellem Grundfos og dig som bruger og tilsidesætter eventuelle tidligere indgåede aftaler.

Hvis Grundfos undlader at håndhæve visse bestemmelser, betyder det ikke, at Grundfos giver afkald på sin ret til at gøre dette efterfølgende. Hvis retten finder nogen af betingelserne ikke-relevante for dig i særdeleshed, er de resterende betingelser stadig gældende. Grundfos kan efter eget skøn overføre denne aftale til en hvilken som helst juridisk enhed i Grundfos-koncernen.

 

Fortrolighedspolitik

Grundfos indsamler persondata om dig for at kunne levere vores digitale løsninger. Med din brug af Grundfos' digitale løsninger accepterer du, at Grundfos behandler dine persondata i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

Hos Grundfos anerkender vi, at du muligvis ønsker at holde de persondata, du afgiver online, fortrolige, og vi er opmærksomme på, at vi er forpligtet til at sikre passende beskyttelse og ansvarlig behandling af alle de persondata, vi modtager.

Hvis du ikke føler, at du kan acceptere denne fortrolighedspolitik, anbefaler vi, at du ikke bruger Grundfos' digitale løsninger.

 

Hvilke typer data indsamler og behandler vi?

Når du bruger Grundfos' digitale serviceydelser, kan Grundfos indsamle persondata om dig, såsom navn, firma, e-mailadresse, telefonnummer, adresse og IP-adresse, samt logge chatsessionen mellem dig og Grundfos' chatagent, når du bruger chatforummet ("persondata").

Grundfos registrerer og behandler persondata for at levere de anmodede tjenester, når du:

 • Bruger visse former for selvbetjening og kontaktformularer.
 • Sender os en forespørgsel eller giver os feedback.
 • Bruger vores chatforum, der er tilgængeligt i forskellige lande
 • Sender os visse former for persondata via vores websted eller applikationer.

Du kan frit bestemme, om du vil give Grundfos adgang til dine persondata. Du skal dog give os persondataene for at kunne bruge Grundfos' digitale løsninger. Hvis du ikke oplyser dine persondata, vil du ikke kunne bruge alle funktionerne i Grundfos' digitale løsninger.

 

Til hvilke formål indsamler og behandler vi persondata?

Grundfos bruger dine persondata til at levere de serviceydelser, der er knyttet til de digitale løsninger, du anmoder om, herunder til at komme i dialog med dig om tilbud osv., når du ønsker det.

Desuden bruger Grundfos persondataene og din brug af de digitale løsninger til at give dig de bedst mulige råd samt til vidensindsamlings- og analyseformål med henblik på at opbygge et komplet kundebillede og få en bedre forståelse af vores kunders behov og adfærd. Denne viden bruger vi til at skabe en mere brugertilpasset kundeoplevelse. Endelig logges chatsessionen mellem dig og Grundfos, når du kommunikerer i Grundfos' chatforum, og der gemmes en kopi af chatsessionen for at sikre, at chatfunktionen fungerer optimalt, og så Grundfos' chatagenter kan søge efter tidligere chats, hvor du deltager, for bedre at kunne hjælpe dig.

Grundfos lagrer ikke oplysninger om betalingsmetoder, f.eks. betalingskortnumre, bankkontonumre eller lignende.

 

Retsgrundlaget for indsamling af persondata

Behandlingen af dine persondata er baseret på aftalen mellem dig og Grundfos, om at du bruger en eller flere af Grundfos' digitale løsninger, og at behandlingen af dine persondata er nødvendig for at opfylde de ovenfor nævnte formål. Behandlingen af dine persondata anses derfor for at være nødvendig for at udføre en handling, der er omfattet af en kontrakt, som du er part i, eller for at udføre en handling på din anmodning inden indgåelse af en kontrakt, som udgør Grundfos' retsgrundlag for at behandle dine persondata (artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen (forordning (EU) 2016/679)).

Det er kun tilladt at behandle dine persondata, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser (for eksempel videreformidling til domstole eller strafferetlige myndigheder), hvis du har givet samtykke til den pågældende behandling, eller hvis behandlingen i øvrigt er lovlig i henhold til den gældende lovgivning. Hvis dataene behandles til andre formål, kan vi give dig yderligere information herom.

 

Hvem er den dataansvarlige, og hvem videregiver vi persondata til (databehandlere)?

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens vej 7, 8850 Bjerringbro, Danmark, telefon +45 87 50 14 00 og din lokale Grundfos-enhed (under ét benævnt "Grundfos") er fælles dataansvarlige og ansvarlige for datasikkerhed og behandlingen af dine persondata i henhold til de specifikke formål, der er nævnt ovenfor. Se dette link for at få en oversigt over lokale Grundfos-enheder.

Grundfos kan dele dine persondata med tredjeparter, der fungerer som Grundfos' databehandlere med henblik på at behandle dine persondata i overensstemmelse med de ovenfor nævnte formål. Følgende databehandlere anvendes:

 • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland: Microsoft leverer IT-infrastrukturen.

 • Google, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland Grundfos bruger Googles webmasterværktøjer og søgekonsol samt Google Analytics. Derudover indsætter Grundfos "Google DoubleClick Adservices"-scripts (online-reklameværktøj) på sine websteder. Grundfos har ikke selv adgang til Google DoubleClick-tjenesten, der administreres af Dentsu Aegis Network A/S.

 • Dentsu Aegis Network A/S, Overgaden Neden Vandet 7, Postboks 2089, 1414 København K: Dentsu Aegis Network A/S administrerer onlinereklamer.

 • Adobe Systems Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Irland: Grundfos bruger Adobe Experience Cloud-løsninger til at opbygge, administrere og optimere Grundfos' digitale løsninger.

 • MaxMind. 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA: MaxMind leverer IP-baserede lokaliseringstjenester til at vise relevante oplysninger på et kort, der er centreret om din placering.

 • Marketo Inc. Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, USA: Marketo leverer e-mailbaseret automatiseret markedsføring.

 • Facebook, 4-5 Grand Canal Square, Dublin, Irland: Facebook leverer Facebook pixel-script på webstederne for at sikre en mere effektiv målretning af online-annoncer.

 • LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Place Dublin 2, Irland: LinkedIN tilbyder lejlighedsvis LinkedIn Website Retargeting-script på webstederne for at sikre en mere effektiv målretning af online-annoncer.

 • LogMeIn Ireland Ltd., Bloodstone Building, 1st Floor Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland: LogMeIn leverer hjælp ved lagring og søgning til chatudskrifter.

 • IDSM, Lehrer-Vock-Str. 11, 55411 Bingen am Rhein, Tyskland: IDSM leverer og understøtter Grundfos Service Map-systemet.

 • SAP DANMARK A/S,  Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Danmark: SAP hjælper Grundfos med at behandle kundedata og leverer systemet til denne behandling.

 • Andre lokale selskaber i Grundfos-koncernen, der hjælper med IT-support af ovennævnte systemer.

 • Andre modtagere, typisk konsulenter, som bistår med IT-support af ovennævnte systemer og medvirker til behandling af dine persondata i ovennævnte systemer på vegne af Grundfos.

Andre autoriserede tredjeparter kan have behov for at få adgang til eller opbevare persondata, hvis dette er påkrævet i henhold til gældende lov (for eksempel statslige myndigheder, domstole, eksterne rådgivere og lignende tredjeparter, som hører ind under det offentlige).

 

Overførsel af persondata

I visse tilfælde kan dine persondata blive overført til et land uden for EU/EØS. Grundfos sikrer, at en sådan overførsel udføres i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove. Det indebærer, at enhver part uden for EU/EØS, som er i besiddelse af dine persondata, skal sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, for eksempel ved at anvende EU's standardkontraktbestemmelser eller implementere og overholde bindende virksomhedsregler, hvor det er relevant. Hvis du har spørgsmål i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte Grundfos – Se kontaktoplysningerne nedenfor i afsnittet "Hvordan får du adgang til dine persondata?/Yderligere rettigheder" nedenfor.

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer kun dine persondata, så længe det er nødvendigt til ovennævnte formål, nemlig at levere de ønskede tjenester til dig, at kommunikere med dig, at gøre det muligt for Grundfos' chatagenter at søge efter tidligere chats, du har deltaget i, og så længe det er nødvendigt at skabe mere tilpassede brugeroplevelser for dig. Dine persondata vil dog aldrig blive opbevaret i mere end 37 måneder.

Nogle af dine persondata kan imidlertid opbevares til regnskabsmæssige formål eller til forsvar mod juridiske krav. Disse persondata vil blive gemt indtil udløbet af den lovpligtige forældelsesfrist. Desuden kan nogle af dine persondata blive gemt i anonymiseret form, som ikke gør det muligt at identificere dig.

 

Hvordan kan du få adgang til dine persondata?/Yderligere rettigheder

I henhold til gældende lovgivning har du forskellige rettigheder (på de betingelser, der er fastlagt heri).

Tilbagekaldelse af samtykke: Hvis du har givet samtykke til behandling af dine persondata, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage med fremadrettet virkning. En sådan tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev foretaget inden tilbagetrækning af samtykket.

Indsigtsret: Du kan have ret til at få at vide af os, om vi behandler dine persondata eller ej, og i bekræftende fald til at anmode om at få adgang til disse persondata. Du vil så – blandt andet – få adgang til oplysninger om formålene med behandlingen, om hvilke kategorier af persondata det drejer sig om, og om hvilke modtagere eller kategorier af modtagere, dine persondata er blevet eller vil blive videregivet til. Dette er dog ikke en absolut ret, og andre personers rettigheder og interesser kan begrænse din indsigtsret.

Du kan have ret til at få en kopi af de persondata, der behandles. For yderligere kopier, som du anmoder om, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger, der er forbundet hermed.

Ret til berigtigelse: Du kan have ret til at få dine persondata rettet, hvis de ikke er korrekte. Under hensyntagen til formålene med behandlingen kan du have ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige persondata, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

Ret til sletning ("retten til at blive glemt"): Under visse omstændigheder kan du have ret til at få dine persondata slettet af os, og vi kan være forpligtede til at slette sådanne persondata.

Ret til begrænsning af behandling: Under visse omstændigheder kan du have ret til at bede os begrænse vores behandling af dine persondata. I så fald vil de pågældende data blive mærket, og de vil herefter kun blive behandlet af os til bestemte formål.

Ret til indsigelse: Under visse omstændigheder kan du af grunde, der vedrører din særlige situation, eller hvis persondataene behandles med henblik på direkte markedsføring, have ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, hvorefter vi ikke længere vil have ret til at behandle dine persondata.

Ret til dataportabilitet: Under visse omstændigheder kan du have ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de persondata, du har givet os, og du kan have ret til at transmittere disse oplysninger til en anden enhed, uden at vi kan forhindre dig i det.

Hvis du vil vide mere eller ønsker at gøre brug af en eller flere af ovennævnte rettigheder, er du velkommen til at kontakte Grundfos Holding A/S ved at ringe til +45 87 50 14 00 eller udfylde kontaktformularen på vores websted. Nogle Grundfos-virksomheder har en lokal databeskyttelsesansvarlig, som du også kan kontakte. Se venligst dette link for en oversigt over databeskyttelsesansvarlige.

 

Indsendelse af klager

Du har desuden mulighed for at indsende en klage til den kompetente tilsynsmyndighed vedrørende behandlingen af dine persondata.

 

Ændringer af meddelelsen om databeskyttelse

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om databeskyttelse eller komme med tilføjelser til den til enhver tid. Den aktuelle meddelelse om databeskyttelse vil altid være tilgængelig på Grundfos' firmawebsite.