Information om salg af Grundfos medarbejderaktier

Aktionærportalen

Med virkning fra 28. april 2017 føres ejerbogen i Grundfos Holding A/S af vores eksterne servicepartner Computershare. Her kan aktionærerne se deres beholdninger og sælge deres aktier.

Hvilke aktier kan du sælge?

Fra 1. januar 2017 kan du sælge aktier fra udbuddet i 2011 og alle de tidligere års udbud.    

Til hvilken pris kan du sælge?

Seneste kurser og udbytte pr. aktie i Grundfos Holding A/S:

År
          Kurs gældende fra 1. maj i året          
Udbytte før skat
2009
          192,25 DDK
2,21 DKK
2010
          277,77 DKK
3.78 DKK
2011
          662,08 DKK
23.33 DKK
2012
          468,68 DKK
18.65 DKK
2013          590,56 DKK17.53 DKK
2014          599,40 DKK13.76 DKK
2015          442,31 DKK6,56 DKK
2016          700,91 DKK19,03 DKK
2017          883,78 DKK21,65 DKK
2018        1022,15 DKK22,97 DKK


2018 kursen træder i kraft 1. maj 2018 og gælder frem til 30. april 2019.

Hvordan sælger jeg mine aktier?

For at sælge dine aktier skal du klikke dig ind på aktionærportalen, www.computershare.dk/grundfos.

Hvis du ikke har adgang til portalen, skal du skrive en e-mail til shares@grundfos.com.

Hvordan beskattes fortjenesten?

Fortjeneste ved salg af aktier i Grundfos medarbejderaktier beskattes som aktieindkomst (27% skat for salg i 2017 og 2018), forudsat at din samlede aktieindkomst ikke overstiger 51.700 i 2017 (52.900 i 2018) – dobbelt beløb for ægtefæller.

Man skal selv føre fortjenesten på selvangivelsen/årsopgørelsen (rubrik 67) via SKAT.dk.

klik her for at se regnearket udarbejdet af SKAT, som med fordel kan anvendes ved opgørelse af skattepligtig fortjeneste.