Eksempel: Skat ved salg af Grundfos Holding aktier

Opgørelse af avance ved salg af medarbejderaktier i Grundfos Holding AG/ Grundfos Holding A/S

(baseret på kursen, der gælder frem til 30/4 2013)

 

Medarbejder, der har købt 50 aktier efter anciennitetsmodellen i 2003

Salgssum (efter fradrag af kurtage - se salgsnota fra banken)
+
23.259
Anskaffelsessum *)                         50x 59,65
-
2.983
Avance ved salg af aktier (beløbet, der skal selvangives)
=
20.276
Skatten udgør 27% af 20.276 kr., dvs.
 5.475 

*) Anskaffelsessummen afhænger af, hvornår og hvordan aktierne er anskaffet:

> Gratisaktier fra 1998, 1999, 2000,2001 (stammer fra tildeling i Grundfos A/S; ombyttet i 2002): 203,72 kr. pr. aktie

> Aktier købt med 50% rabat i 2001 (lønmodellen):
101,86 kr. pr. aktie

> Aktier købt med 65% rabat i 2001 (anciennitetsmodellen):
71,30 kr. pr. aktie

> Aktier købt med 50% rabat i 2003 (lønmodellen):
85,21 kr. pr. aktie

> Aktier købt med 65% rabat i 2003 (anciennitetsmodellen):
59,65 kr. pr. aktie

> Aktier købt med 50% rabat i 2004 (lønmodellen):
135,94 kr. pr. aktie

> Aktier købt med 65% rabat i 2004 (anciennitetsmodellen):
95,16 kr. pr. aktie

> Aktier købt med 50% rabat i 2005 (lønmodellen):
151,55 kr. pr. aktie

> Aktier købt med 65% rabat i 2005 (anciennitetsmodellen):
106,09 kr. pr. aktie

> Aktier købt med 50% rabat i 2007 (lønmodellen):
228,54 kr. pr. aktie

> Aktier købt med 65% rabat i 2007 (anciennitetsmodellen):
159,98 kr. pr. aktie

Dine anskaffelsessummer kan beregnes ud fra ovenstående, men fremgår også af købsnota fra Grundfos (2001, 2003, 2004, 2005, 2007) og/eller ombytningsnota fra banken (2002) vedr. GBJ aktier.

Ved ombytningen af aktier i Grundfos Holding AG til aktier i Grundfos Holding A/S i juni 2009 videresføres de oprindelige anskaffelsessummer ved opgørelse af avancen.

Hvis ikke alle frigivne aktier sælges….

...skal der som anskaffelsessum anvendes: Den gennemsnitlige anskaffelsessum for dine frigivne aktier på salgsstidspunktet.

Se eksempel her.

Avancebeløbet overføres til selvangivelsen
I rubrikken: "Gevinst/tab på aktier, ikke optaget til handel på et reguleret marked…."

Betaling af skatten
Skatten vil blive opkrævet i f. m. årsopgørelse for det år, hvori fortjenesten selvangives, dvs.i maj/juni året efter salget.