Beregning af avancer ved salg

Beregning af avancer ved salg

Regneark udviklet af SKAT til brug for beregning af avancer ved salg af medarbejderaktier. Spørgsmål til regnearket, og henvendelser i øvrigt vedrørende selvangivelse mv., skal rettes til SKAT på telefon 72 22 28 94.

Download regneark