Beregning af avancer ved salg

Beregning af avancer ved salg

Regneark udviklet af SKAT til brug for beregning af avancer ved salg af medarbejderaktier. Spørgsmål til regnearket, og henvendelser i øvrigt vedrørende selvangivelse mv., skal rettes til SKAT på telefon 72 22 28 94.

SKAT er med vej med et nyt regneark, som kan bruges af de aktionærer, der har solgt aktier i 2017.

Download regneark.


    Facebook Twitter LinkedIn