Persondatapolitik

Persondatapolitik for persondata indsamlet i relation til erhvervspraktik

 

Hvilke persondata indsamles, til hvilke formål og på hvilket juridisk grundlag?

Du accepterer, at Grundfos må indsamle dit navn, telefonnummer, din e-mailadresse, navn på dine forældre, telefonnummeret til dine forældre, e-mailadressen til dine forældre, dit nuværende klassetrin, din skoles navn og kommune, dine ønsker om praktikuge og uddannelse samt hvorfor du ønsker at komme i praktik hos Grundfos (herefter benævnt ”Persondata”), som du giver til Grundfos, når du tilmelde dig erhvervspraktik hos Grundfos.

Grundfos bruger dine Persondata til det formål at behandle din ansøgning, finde en eventuel erhvervspraktikplads til dig og i forbindelse med gennemførelsen af erhvervspraktikken. Derudover vil Grundfos bruge dine Persondata til at føre statistisk over erhvervspraktikanter i anonymiseret form.

Grundfos vil ikke opbevare og overføre eller på nogen anden måde behandle dine Persondata uden for de specifikke formål angivet
ovenfor.

Behandlingen af dine Persondata er nødvendige for at Grundfos kan opfylde de specifikke formål angivet ovenfor er fra 25. maj
2018 baseret på Artikel 6, stk. 1, litra a og b, i den Generelle Forordning om Databeskyttelse (EU-forordning 2016/679). Dine Persondata kan muligvis også blive behandlet, hvor Grundfos finder det nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse (fra 25. maj 2018 baseret på
Artikel 6 stk. 1, litra c i den Generelle Forordning om Databeskyttelse).

Du er forpligtet til at give dine Persondata til Grundfos for at Grundfos vil være i stand til at hjælpe dig med at finde en erhvervspraktikplads hos Grundfos. Hvis du ikke giver sine Persondata til Grundfos, vil Grundfos ikke kunne hjælpe med
at finde en erhvervspraktikplads.

Du kan til enhver til tilbagekalde dit samtykke uden at dette berører lovligheden af den behandling, der allerede har fundet sted baseret på dit samtykke, inden tilbagetrækning heraf. Det kan dog få den konsekvens, at Grundfos ikke længere vil være i stand
til at kunne hjælpe dig med at finde en erhvervspraktikplads hos Grundfos.

Detaljer om den dataansvarlige og modtagere af dine Persondata

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denmark er dataansvarlig og dermed ansvarlig for sikkerheden i
behandlingen af dine Persondata i henhold til formålene oplistet ovenfor.

Grundfos kan dele dine data med Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland, som er Grundfos’ databehandler og hjælper Grundfos med at behandle dine Persondata i henhold til formålene oplistet ovenfor.

Andre autoriserede tredjeparter har muligvis behov for adgang til dine Persondata, såfremt lovgivningen måtte kræve dette. Grundfos
begrænser sådanne tredjeparters adgang til dine Persondata så vidt muligt.

Hvor lang tid opbevarer vi dine data?

Grundfos opbevarer dine Persondata til behandling i henhold til formålene indtil
praktikperioden er overstået. Herefter vil Grundfos slette dine Persondata.

Hvis en retslig eller disciplinær sag indledes, kan dine Persondata bliver opbevaret indtil sagen er bragt til ende, inklusive eventuelle appel-periode, og vil herefter blive slettet eller arkiveret.

Dine Persondata vil ikke blive opbevaret i en form, der giver Grundfos mulighed for at identificere dig, i en længere periode end nødvendigt i henhold til de formål, som de var indsamlet til, eller som statueret i gældende
persondatalovgivning.

Hvordan kan du få adgang til dine Persondata?/Yderligere rettigheder

Under den gældende persondatalovgivning har du blandt andet ret til: (i) at få indsigt i de Persondata, som Grundfos har indsamlet om dig, herunder at bede om kopier af sådanne data, (ii) bede om at få oplysninger som er ukorrekte, eller som ikke er behandlet i henhold til gældende lovgivningskrav, rettet, suppleret eller slettet, (iii) bede Grundfos om at begrænse indsamlingen, behandlingen og brugen af dine Persondata, (iv) i visse situationer at gøre indsigelse imod behandlingen af dine Persondata og (v) bede om at få transmitteret dine Persondata til en anden dataansvarlig.

Hvis du gerne vil vide mere eller ønsker at gøre brug af én af dine ovenstående rettigheder, er du velkommen til at kontakte Grundfos Holding A/S ved at sende en e-mail til erhvervspraktik@grundfos.com.

Ønsker du at klage over behandlingen af dine Persondata, har du også ret til at indlevere en klage direkte til Datatilsynet.