Order Execution Denmark

Kontorelev med speciale til Order Execution Denmark

Order Execution Denmark håndterer den daglige kontakt mellem de Europæiske produktionsselskaber (GOE) og et udvalg af Grundfos Salgsselskaber fordelt på Norden, Mellemøsten, Afrika og Sydamerika. Vi er knudepunktet for koordinationen imellem produktionen, distributionen og salgsselskaberne når det vedrører logistik i form af indkøbsordre, eksportdokumenter, leveringstider og globale forsendelser ud mod slutkunden. 

Afdelingen er del af den Europæiske Distributions organisation (EMEA DC), som har det overordnede ansvar for distribution af lagerførte færdigvarer til kunder i hele Europa. Organisationen er på indkøbssiden ansvarlige for den korrekte lagerføring til at understøtte både Europæisk og oversøisk salg og er i daglig kontakt med leverandører m.m. for at sikre vores kunder får hvad de har bestilt.

Afdelingen i Danmark består tilsammen af 14 ansatte fordelt på 1 afdelingsleder, 1 teamleder, 1 logistikingeniør, 3 salgskontrollere, 5 salgsassistenter og 3 indkøbere. Vores vigtigste opgaver er at sikre at GOE supporterer vores søsterselskabers og salgsselskabers forretning bedst muligt i forhold til omkostninger og flow. På kontoret sidder også vores shipping organisation, som vi har et samarbejde med hver dag. 

Et forløb i organisationen vil være over to år, hvor du det første år får et indblik i salgsassistentens arbejde i Order Execution Denmark teamet og det efterfølgende år prøver kræfter som indkøber i den Europæiske indkøbsorganisation.

 • Salgsassistent: Du er kundens ambassadør, der sikrer kundefokus og kundeforståelse hos vores samarbejdspartnere (Fx Planlægning & Produktion) Du afhjælper akut opstået problemer og holder slutkunden så skadesfri som mulig ved at udarbejde alternative løsninger, stiller krav og følger op. 

 

 • Indkøber: Du sikrer lageret via beregninger af genbestillingsværdier, opfølgning hos leverandører der ikke performer, justering af lagermaterialer ved sæsonudsving m.m. Du er en del af den europæiske indkøbsorganisation, hvis chef sidder i Tyskland. 


Som elev i EMEA DC skal man:

 • Beherske engelsk i både skrift og tale
 • Have et lyst hoved og et åbent sind
 • Forstå logistik principper, samt arbejde i SAP & Excel
 • Kunne arbejde selvstændigt og have mod på udfordringer
 • Arbejde struktureret
 • Være villig til at tage et ansvar
 • Kunne indgå i teamarbejde
 • Kunne arbejde under tidspres
 • Arbejde på lige fod med kollegerne


Som elev i EMEA DC får man:

 • Frihed under ansvar til at finde egne løsninger og hjælpe kunderne
 • Samarbejde med danske og internationale kollegaer i salg, distribution og produktion
 • Masser af faglige udfordringer ift. kompetencer og kvalifikationer
 • Bred kontaktflade i både Danmark og udlandet
 • Et rart arbejdsmiljø med gode kolleger der støtter og hjælper under uddannelsen

Typiske arbejdsopgaver for en elev i EMEA DC:

 • Ordrebehandling – herunder intern og ekstern information og kommunikation til indkøb, produktion, salgsselskaber
 • Salgsordre bekræftelser og opfølgning på disse
 • Samarbejde med planlæggere, varemodtagelse, forsendelse, samt eksterne kontakter i Grundfos selskaberne
 • Eksportdokumentation: handelsfakturaer, pakkelister, fragtbreve, udførselspapirer, toldpapirer
 • SAP & BW rapporter samt opfølgning i excel
 • Forbedring og understøttelse af leveringstider
 • Deltage i samhandelsmøder med kunder & leverandører
 • Leveringsbetingelser – Incoterms
 • Indkøber på udvalgte indkøbsgruppe i Europæisk Distributionscenter.