Product Data Management

Kontorelev med speciale til CIO Office

Grundfos Information Services (IS) er intern leverandør af informationsteknologi og -services til Grundfos koncernen.

Hvad er IS Administration?

IS administration er en underafdeling i CIO Office, som er en division i Grundfos Information Services (Grundfos IS). CIO Office varetager en bred vifte af interne services. Ud over IS Administration omfatter det bl.a. ledelsessupport, ledelsesmodeller, processtøtte, licensstyring og informationssikkerhed. Grundfos IS beskæftiger i alt knap 600 ansatte, hvoraf halvdelen er placeret i Bjerringbro, Danmark, mens resten er fordelt på centre i bl.a. Filippinerne, Kina, Ungarn og USA.

Da Grundfos IS har medarbejdere i hele verden, vil der være en del kommunikation med kolleger fra andre lande og kulturer. Du kommer til at arbejde på lige fod med de øvrige medarbejdere i afdelingen, men vi vil tilstræbe en fleksibilitet, så du primært kommer til at arbejde med det, der passer bedst til din profil.

Som elev i IS Administration skal man:

 • beherske engelsk i både skrift og tale
 • have et lyst hoved og et åbent sind
 • have gode formidlingsevner
 • have mod på forskelligartede opgaver
 • have lyst til at arbejde selvstændigt
 • kunne arbejde struktureret og med afbrydelser

Som elev i IS Administration får man:

 • et rart arbejdsmiljø med gode kolleger
 • frihed under ansvar
 • udfordringer i jobbet
 • meget bred samarbejdsflade på tværs af organisationen i Danmark og udlandet

Typiske arbejdsopgaver for en elev i CIO Office:

 • Ferie- og fraværsregistrering
 • Håndtering af IS Adm. mailbox
 • Rejsearrangementer og visumansøgninger
 • Mødeindkaldelser
 • Indkøb og varebestillinger
 • Onboarding og offboarding