Shipping

Kontorelev til Shipping

Hvad er Shipping?

I Shipping er vores vigtigste opgaver at servicere, understøtte samt tilvejebringe de bedste, omkostningsrigtige logistiske og transportrelaterede løsninger for såvel interne som eksterne kunder.

Til at varetage disse funktioner er vi i Shipping 5 dedikerede shippingkoordinatorer samt en shippingelev. En nødvendighed for alle i Shipping er evnen til at arbejde målrettet og koncentreret under pres – samt naturligvis bidrage med GODT humør.

Vi er konstant underlagt deadlines, om disse så er interne, fra SKAT, flyselskaber, rederier, leverandører eller andre gør stort set ingen forskel. Derfor er en bred berøringsflade til såvel interne som eksterne relationer og leverandører en nødvendighed.

Som elev i Shipping skal man:

 • Beherske engelsk i både skrift og tale
 • Have et lyst hoved og et åbent sind
 • Kunne arbejde selvstændigt og have mod på udfordringer
 • Arbejde struktureret
 • Være villig til at tage et ansvar
 • Kunne indgå i teamarbejde
 • Kunne arbejde under tidspres
 • Arbejde på lige fod med øvrige kollegaer

Som elev i Shipping får man:

 • Et rart arbejdsmiljø med gode kolleger
 • Frihed under ansvar
 • Mulighed for bredt samarbejde
 • Masser af faglige udfordringer

Typiske arbejdsopgaver for en elev i Shipping:

 • Ordrebehandling – herunder intern og ekstern information og kommunikation til indkøb, salg, produktion, salgsselskaber, leverandører, transportører og myndigheder
 • Leveringsbetingelser – Incoterms og transportforsikring
 • Eksportdokumentation: handelsfakturaer, pakkelister, fragtbreve, udførselspapirer og toldpapirer
 • Indkøb af transport – transportaftaler, kontrol af chaufførinstruktioner, lastbiler, containere og leverandørsamtaler/udvikling
 • Fragtkalkulation/kontrol, transportøkonomi og budget
 • Fysisk og administrativ transportplanlægning
 • Transportafvikling, follow-up, reklamationer og optimering
 • Systemudvikling