Grundfos er om bord på ‘Spaceship Earth’

19. september 2016

Spaceship-Earth

En ny, global prognose kaster et nærmere blik på, hvad der skal til for at opfylde FN’s ambitiøse Verdensmål. Grundfos er blandt de virksomheder, der besvarer spørgsmålene.

17 globale virksomheder har ordet i en ny rapport, ”Future of Spaceship Earth”. Her er sagens kerne FN’s Verdensmål, de såkaldte SDG (Sustainable Development Goals), og de realistiske perspektiver for at opfylde dem til 2030. En fællesnævner for de virksomheder, der bidrager, er, at de alle er globalt førende inden for de områder, der behandles, og at de driver en ekstraordinær fremgang inden for hvert af de globale mål.

Prognosen er indsamlet og udgivet af det norske certifikationsorgan, DNV GL, der også er kendt for sit arbejde på at indsamle og dele den såkaldte ”Global Opportunity Report”, der udpeger muligheder for bæredygtig udvikling og fremgang. De konkluderer, at virksomheder er afgørende vigtige for at sætte fart på SDG’erne.

- I de fleste tilfælde har virksomhederne teknologien, menneskene og processerne, der skal til for at ændre verden. Udfordringen er derfor ikke at finde det smarte, det er at få noget ud af de løsninger, der bliver foreslået og sat i gang – det reelle løft af forslagene, siger Remi Eriksen, Group President & CEO i DNV GL.

Rapporten forudser store udfordringer i forhold til at nå de globale mål i 2030, men understreger også at der er god fremdrift på flere parametre. Specielt hvis den læring, man kan hente fra virksomheder som Unilever, Siemens, Danone og Grundfos, der alle bidrager i rapporten, bliver brugt.

Grundfos fokuserer på SDG 6: Rent vand og sanitet til alle i 2030. Det er en vigtig og vanskelig udfordring at løse, og i dag vurderes det at 663 millioner mennesker ikke har adgang til vand, mens 2,4 milliarder ikke har adgang til sanitet.

- SDG’erne er nogle enormt vigtige og meget ambitiøse mål. For at nå dem er det nødvendigt at vi alle, i samarbejde, gør en indsats. På tværs af de politiske-, samfundsmæssige- og forretningsmæssige-sfærer. Det, der er interessant, er ikke, hvad vi kan gøre alene, men hvad vi kan gøre i samarbejde. Og derfor giver det mening for os at bidrage sammen med andre virksomheder ved at pege på gennemførlige modeller, der kan hjælpe os til at bevæge verden i en bedre og mere bæredygtig retning, siger Mads Nipper, koncernchef hos Grundfos og kommissær i FN’s Business & Sustainable Development Commission.

Hele rapporten blev lanceret i FN’s hovedkvarter i New York 19. september.