Grundfos fastholder væksten

06. marts 2013

Grundfos fastholder væksten

Pumpekoncernens årsresultat viser stigende omsætning, øgede markedsandele og bomstærk soliditet. Nye produkter baner vejen trods markeder med modvind.

”Vi vidste, det ville kræve hårdt arbejde og fokus at øge omsætningen, effektivisere organisationen og erobre markedsandele gennem året. Det er lykkedes. Forventningerne til året er indfriet”, konstaterer koncernchef Carsten Bjerg.

”Trods svære betingelser på visse markeder formår vi alligevel at levere en vækst i omsætningen på 6,7 procent til nu DKK 22,6 mia. Vi fastholder et højt niveau af investeringer i forskning og udvikling på DKK 1,4 mia. og leverer et resultat før skat på DKK 1,9 mia. Ligeledes leverer vi - trods et historisk højt investeringsniveau i anlæg på DKK 2 mia. - et positivt frit cash flow for året og cementerer derved den stærke likviditetsposition, vi har skabt gennem de senere år med et rentebærende nettotilgodehavende på DKK 2,6 mia. Det svarer til en forbedring på DKK 5 mia. over de seneste fire år. Dertil kommer at vi har formået at øge vores soliditet til historiske 65,3 procent. Vi har aldrig været stærkere”, siger Carsten Bjerg.

Grundfos har investeret mere i sin fremtid end nogensinde. Først på året blev en helt ny og højteknologisk generation af energieffektive cirkulationspumper, ALPHA2 og MAGNA3, præsenteret. Udover det ekstremt lave energiforbrug byder MAGNA3 på et trådløst interface, GRUNDFOS GO, der gør det muligt at kommunikere med pumpen via sin Smartphone eller tablet.

”De nye produkter er blevet modtaget rigtig godt, og det giver forhåbninger om, at vi med dem cementerer og udbygger vores position som verdens førende inden for vores branche”, udtaler Carsten Bjerg.

Trods den globale gældskrise oplever Grundfos alligevel beskeden vækst i de modne markeder i Europa, blandt andet i Tyskland, Danmark og Storbritannien. Ganske vist mærkes gældskrisen i de sydeuropæiske lande som Italien, Grækenland og Spanien, men til gengæld ses stor vækst i Østeuropa, især i Rusland. Også på det nordamerikanske marked klarer Grundfos sig godt, blandt andet i USA og ikke mindst Mexico, der vokser med 32 procent. Salget i Kina vokser også fortsat, og flere andre asiatiske markeder melder om tocifrede vækstrater, fx Malaysia og Thailand. Også i Mellemøsten realiseres solid vækst på 19 procent.

”Vores organisation har været god til at omstille sig og se nye muligheder. Vi har været gode til at sælge produkter med større værdi for vores kunder, hvilket da også belønnes af kunderne. En stor analyse viser stor kundetilfredshed med vores produkter, kvalitet og ikke mindst vores medarbejderes evne til at servicere dem. Også blandt vores medarbejdere ses en stigende arbejdsglæde og motivation. Begge disse resultater er måske endnu vigtigere end vores finansielle soliditet og vores stærke produkter som fundament for realiseringen af vores ambitioner de kommende år”, forklarer Carsten Bjerg.

I 2013 forventes en vækst i nettoomsætningen på niveau med eller lidt bedre end i 2012. Grundfos planlægger desuden investeringer i niveauet DKK 2 mia., hvilket er det højeste investeringsniveau i koncernens historie. Det indbefatter fortsat produktudvikling og nye produktionsfaciliteter, blandt andet to nye fabrikker i henholdsvis Serbien og Ungarn i løbet af i år. Desuden præsenteres om kort tid endnu en række nye produkter, der er store forventninger til.

”Vi har for vane at gøre tingene selv og selv skabe grundlaget for vores vækst ved at erobre markedsandele og satse på nye vækstområder. Vi vil rette vores opmærksomhed mod de steder på det globale marked, der har specielt store behov for vores løsninger. Det gælder især de asiatiske lande, hvor vi eksempelvis styrker vores tilstedeværelse i Indien, men også i USA fortsætter vi ekspansionen. Og så har vi jo investeret en del i at skabe yderligere forretning inden for hele vandsektoren. Her ser vi også store muligheder i årene fremover ”, slutter Grundfos’ koncernchef.

Du kan se Årsrapporten 2012 her