Mads Nipper skriver om vand i ny bog

09. november 2016

Mads Nipper skriver om vand i ny bog

FN’s 17 mål for en bæredygtig global udvikling er omdrejningspunktet i en bog, der netop er udkommet. Mads Nipper er medforfatter til bogens kapitel om vand som en forudsætning for liv.

Grundfos spiller en stadig stærkere rolle i debatten om, hvordan verden skal blive mere bæredygtig, og hvordan erhvervslivet kan bidrage til at omskrive FN’s 17 verdensmål til forretningsmuligheder. Eksempelvis fik Mads Nipper tidligere på året plads i Global Commission for Business and Sustainable Development, og nu er han blandt forfatterne til bogen Bæredygtig Global Udvikling.

Sammen med professor Peter Engelund Holm fra Københavns Universitet skriver han kapitlet om FN’s verdensmål nummer seks, der handler om at sikre adgang til vand og sanitet for alle i 2030.

Danmark er foregangsland
Hvis det skal lykkes at opfylde målet, har det afgørende betydning, hvordan vandet bringes derhen, hvor det gør mest gavn. Det gælder ifølge de to forfattere blandt andet om at undgå vandspild i distributionen og alle de steder, hvor vandet bruges – i husholdningerne, i landbruget og i industrien.

- Danmark har evnerne til at gå forrest. Vi har en række unikke kompetencer, teknologier og løsninger på vandområdet, og vi har en stor mulighed for og pligt til at adressere den store, globale udfordring på vandområdet. Og gør vi det med baggrund i fornuftige forretningsmodeller, kan vi samtidig skabe et nyt, stærkt grundlag for grøn vækst i Danmark, skriver de.

Nyttigt opslagsværk
Bogen om FN’s 17 mål for en bæredygtig global udvikling ser målene fra et dansk perspektiv og er den første i Danmark, som diskuterer dem, og hvorfor de er vigtige både nationalt og i verden. Den handler blandt meget andet om en øget indsats for klimaet, udryddelse af fattigdom, mere lighed mellem mennesker, uddannelse til alle og sundhed for alle.

Bogen, der udgives af DJØF, kan blandt andet gøre nytte som opslagsværk for mennesker, organisationer og virksomheder, der i de kommende år vil interessere sig for og arbejde med verdensmålene. Den er skrevet af Danmarks førende eksperter på de forskellige områder, som verdensmålene handler om, og er redigeret af professor Steen Hildebrandt. Forordene er skrevet af forhenværende formand for FN’s generalforsamling, Mogens Lykketoft.