Nye EU-ambitioner giver medvind til grøn teknologi

30. november 2016

Energipakke

Europa Kommissionen foreslår, at energien skal udnyttes bedre. Det kan få efterspørgslen efter grønne og effektive løsninger til at stige.

I et nyt forslag lægger Europa Kommissionen op til at øge ambitionen for reduktion af Europas energiforbrug i 2030 fra 27 procent til 30 procent. Det sker, når en ny Energipakke 30. november fremlægges i Kommissionen. For Grundfos og andre producenter af energieffektive produkter skaber det forventninger om vækst i salget.

Kim Nøhr Skibsted, Group Vice President, Group Communication, Public Affairs and Engagement hos Grundfos, betegner de foreslåede, skærpede krav som et skridt i den rigtige retning:

- Vi er glade for at se et højere ambitionsniveau for energieffektiviseringer i Europa. Medlemslandene skal nemlig følge op med konkrete initiativer for at nå målet, og derfor kommer vores energieffektive løsninger alt andet lige til at spille en vigtigere rolle. Men når det er sagt, så havde vi meget gerne set, at ambitionsniveauet var endnu højere, så incitamentet til at efterspørge energieffektive løsninger ville blive endnu større i hele EU, siger han.

Nye muligheder for salg
Før 30 procent-kravet fra EU Kommissionen kommer til at gælde, skal det bakkes op af både Europa Parlamentet og Det Europæiske Råd. Dermed venter en hård og langstrakt forhandling, som Grundfos opfordrer den danske regering til at tage meget aktiv del i.

- Danmark har en klar eksportinteresse i, at den endelige lovgivning bliver så ambitiøs som muligt – jo højere ambitioner, des mere eksport. Derfor håber jeg også, at den danske regering nu lægger sig i selen for at udnytte de store kommercielle muligheder i den danske førerposition på energieffektivitet og vedvarende energi, siger Kim Nøhr Skibsted.