Nyt fra bestyrelsen

17. oktober 2016

Fredag 14 oktober blev en ekstraordinær generalforsamling holdt med det formål at vælge Carsten Reinhardt til bestyrelsen for Grundfos Holding A/S.

Carsten Reinhardt er tysker, og har mange års global, industriel erfaring – senest som CEO for Voith Turbo.

Onsdag 9. november 2016 bliver endnu en ekstraordinær generalforsamling holdt med det formål at vælge Niels Erik Olsen til bestyrelsen for Grundfos Holding A/S. Niels Erik Olsen afløser Niels Due Jensen som bestyrelsesmedlem, som følge af Niels Due Jensens beslutning om at træde tilbage, der blev truffet ved det årlige aktionærmøde i april 2016. Niels Erik Olsen er dansk og har været medlem af eksekutivbestyrelsen hos GEA Group Aktiengesellschaft siden 1. januar 2016.