Årsregnskab 2013: Vækst og overskud hos Grundfos

06. marts 2014

Årsregnskab 2013: Vækst og overskud hos Grundfos

Grundfos-koncernen har i 2013 haft en vækst i omsætningen på 2,9 procent til 23,3 milliarder danske kroner mod 22,6 milliarder kroner i 2012.

Resultatet før skat blev 1,5 milliarder kroner mod 1,8 milliarder i 2012. I væksten for 2013 var der en negativ indflydelse på grund af valutakurser uden for Euro-zonen. Uden denne ville væksten udgøre 4,5 procent. Grundfos’ investeringer i forskning og udvikling beløber sig til i alt 1,3 milliarder kroner. Det rentebærende nettoindestående er nu på 2,9 milliarder mod 2,6 milliarder i 2012.

Det er især Grundfos’ tre største markeder, Kina, Rusland og Tyskland, der, med vækstrater på henholdsvis 19, 13 og 6 procent, trækker resultatet i den rigtige retning. Salget i USA har ikke været tilfredsstillende, ligesom pumpemarkedet flere steder i Europa er stagnerende.

- De økonomiske resultater for 2013 er fornuftige men under det forventede. Vi har en ambition om at kunne præstere en større vækst i de kommende år på både top- og bundlinje”, siger koncernbestyrelsesformand Jens Moberg og fortsætter:
-
Verdens befolkningstilvækst og urbanisering skaber behov for energieffektive løsninger inden for boliger, bygninger, produktion og infrastruktur. Grundfos er verdens førende pumpeproducent, og vi har et betydeligt uudnyttet potentiale for at kunne bruge den position til at vinde markedsandele i de kommende år. Vi forventer vækst i både omsætning og indtjening i 2014.

Det anslås, at ti procent af verdens elforbrug bruges på pumper, men dette elforbrug kunne nedbringes til det halve, hvis der overalt blev indført standarder og regulering for kvaliteten af pumper. Et krav om højere standarder til pumper vil gavne Grundfos.

Grundfos fortsætter med at reducere sin miljømæssige belastning med 2 procent mindre CO2 udledning, 6 procent mindre energiforbrug og 10 procent mindre forbrug af vand end i 2012, hvilket samlet er henholdsvis 19, 13 og 25 procent mindre sammenlignet med 2008.

Antallet af medarbejdere steg i årets løb med 792 medarbejdere fra 17.984 til 18.776, heraf er der 4.728 medarbejdere baseret i Danmark mod 4.661 i 2012.


Læs mere om årsresultatet her.