Ændringer i Grundfos' ledelse

09. oktober 2002

Som følge af, at Grundfos’ koncernchef Niels Due Jensen og vicekoncernchef Poul Vesterbæk planmæssigt fratræder deres poster i koncerndirektionen med virkning fra årsskiftet og koncerndirektør Jens Jørgen Madsen samtidig tiltræder som ny koncernchef, har bestyrelsen for Grundfos Management A/S besluttet at udnævne koncerndirektør Carsten Bjerg til ny vicekoncernchef. Samtidig udnævnes segmentdirektør Søren Ø. Sørensen til ny koncerndirektør pr. 1. januar 2003.

Koncerndirektionen i Grundfos består således fra årsskiftet af koncernchef Jens Jørgen Madsen, vicekoncernchef Carsten Bjerg, koncerndirektør Carlo Prola og koncerndirektør Søren Ø. Sørensen.

Søren Ø. Sørensen, 44 år og HD i afsætning, kom til Grundfos i 1989, som koncern-marketingchef. I 1993 blev han adm. direktør for Grundfos’ salgssel-
skab i Japan, og fra 1996 adm. direktør for Grundfos’ danske salgsselskab og tillige regionaldirektør for Nordeuropa. Siden 1998 har Søren Ø. Sørensen været segmentdirektør for Building Services-området (pumper til Heating, Ventilation og Air Conditioning). Han er desuden bestyrelsesformand i flere af koncernens salgsselskaber.

Lars Fournais , 49 år, regionaldirektør for Nordeuropa og administrerende direktør for Grundfos’ danske salgsselskab, Grundfos Danmark A/S, udnævnes fra årsskiftet til ny segmentdirektør for Building Services, der er Grundfos-koncernens største og vigtigste markedssegement. Lars Fournais er uddannet cand. merc. og kom til Grundfos i 1998 som adm. direktør for Grundfos’ danske selskab og regionaldirektør for Nordeuropa. Lars Fournais er desuden bestyrel-
sesformand i en række af koncernens selskaber.

Duncan Cooper, 41 år, administrerende direktør for Grundfos’ salgsselskab i U.K. udnævnes med virkning fra årsskiftet tillige som ny regionaldirektør for Nordeu-
ropa. Duncan Cooper er uddannet ingeniør og kom til Grundfos’ engelske salgs-
selskab som adm. direktør i 1997.

Claus Witt, 46 år, salgsdirektør i Grundfos Danmark A/S, udnævnes med virkning fra årsskiftet til adm. direktør for salgsselskabet. Claus Witt er uddannet civilingeniør og HD i afsætning og begyndte sin karriere hos Grundfos i 1981.