Banebrydende 3D-teknik i vandets tjeneste

30. maj 2000

Banebrydende 3D-teknik i vandets tjeneste

Virkeligheden er undertiden så kompleks, at der skal avancerede virkemidler til for at få den til at virke virkelig.

Det er baggrunden for, at Grundfos har taget den nyeste og mest avancerede 3D-teknologi i anvendelse på EXPO 2000. Takket være den er det nemlig muligt at løse en opgave, som ellers synes uløselig - på blot fem-seks minutter at bibringe gæsterne en højst usædvanlig oplevelse og samtidig visualisere abstrakte begreber som bæredygtighed og ansvarlighed, når det handler om vand og vores måde at håndtere den knappe ressource på i dagligdagen. Populært sagt udstyrer 3D-teknikken gæsterne med et røntgenblik a la Superman’s.

Sceneriet udspiller sig i og omkring en ”gennemsigtig” bolig i Den Danske Pavillons kubeformede vandpavillon, hvor Grundfos udstiller som den eneste virksomhed. Ved hjælp af bl.a. den nyudviklede 3D-teknik skabes den fuldkomne illusion af liv i huset - gæsterne kan iagttage ”beboernes” daglige gøremål og samtidig følge med i, hvad der sker i husets ellers skjulte installationer og det omgivende miljø, når beboerne f.eks. tager sig et bad eller skruer op for varmen.

På den måde bliver det anderledes nærværende for gæsterne, at deres daglige omgang med vand har store konsekvenser. For den typiske gæst på EXPO 2000 skænker det næppe mange tanker til daglig, at kun en forsvindende lille del af verdens vandressourcer kan bruges som drikkevand. Eller at hun faktisk kun drikker en lille brøkdel af det dyrebare drikkevand, hun bruger, mens resten bliver til ubrugeligt spildevand blot få sekunder efter det har forladt vandhanen for at blive anvendt til f.eks. bilvask, toiletskyl, rengøring eller et bad.

Formålet med det ”gennemsigtige” hus er at gøre det usynlige synligt og illustrere, hvordan gæsterne hver især gennem deres dagligdags handlinger øver indflydelse på, hvordan omgivelserne påvirkes. Grundfos’ bestræbelser går på at give gæsten en oplevelse, der sætter nogle tanker i gang omkring bæredygtighed og ansvarlighed.

Netop bæredygtighed og ansvarlighed over for det omgivende samfund er nemlig væsentlige elementer i Grundfos’ værdigrundlag. Men på EXPO såvel som i hverdagen forsøger pumpevirksomheden at gøre de abstrakte begreber håndgribelige uden at løfte den moralske pegefinger.

Det er ikke noget tilfælde, at det netop er Grundfos, der tager den avancerede 3D-teknologi i anvendelse på årtusindets første verdensudstilling. For den teknologisk førende pumpevirksomhed er det nemlig rutine at drage nytte af de seneste landvindinger. I hverdagen foregår det blot i forbindelse udvikling og produktion af pålidelige pumper, der ved hjælp af bl.a. mikro-elektronik sikrer brugerne høj komfort og lavt energiforbrug.