Bedste resultat for Grundfos nogensinde

23. marts 2011

Bedste resultat for Grundfos nogensinde

Pumpekoncernen leverer det bedste årsresultat nogensinde med nye rekorder på både omsætning og indtjening. Gælden er væk, og der investeres nu endnu mere i ny teknologi- og produktudvikling.

Den internationale gældskrise og de stigende oliepriser - men også en øget bevidsthed om klimaforandringerne - er baggrunden for Grundfos’ samtidige fokusering på intern proceseffektivitet og global bæredygtighed. Dette har muliggjort, at den fondsejede koncern med hovedsæde i Bjerringbro og ansatte i 55 lande i dag kan præsentere et årsregnskab for 2010, som koncernchef Carsten Bjerg betegner som det bedste nogensinde for Grundfos, der siden starten i 1945 aldrig har haft underskud.

Omsætningen blev i 2010 på 19,6 mia. kr. med et overskud før skat på 2,4 mia. kr. mod henholdsvis 17,1 mia. kr. og 0,9 mia. kr. sidste år. Dermed bevægede virksomheden sig i løbet af 2010 tilbage på et aktivitetsniveau som før krisen. Samtidig opnåede koncernen en rekordlønsomhed med en indtjeningsprocent på hele 12,2 pct.

- Det er et godt resultat. Endda bedre end vi havde håbet. Det skal bruges til at investere i ny vækst. Det gælder på produktsiden, hvor vi snart vil lancere nye energieffektive løsninger, der vil vække opsigt, og det gælder fortsat globalisering af vores aktiviteter på markeder med stor vækst for os, og her taler jeg ikke om Vesteuropa eller Danmark, siger Carsten Bjerg.

Grundfos-investeringerne i teknologi- og produktudvikling vil det kommende år runde en mia. kr. Desuden fordobles investeringerne i nye produktionsanlæg, bl.a. med nye fabriksfaciliteter i Rusland, Serbien og Indien.

- At vi i en så svær og udfordrende tid har formået at udvide det teknologiske og salgsmæssige forspring i forhold til andre i markedet og samtidig har kunnet holde igen på omkostningerne, er et markant udtryk for ledelsens og medarbejdernes kæmpeindsats og sammenhold, forklarer koncernchefen. – Det er jeg stolt over har kunnet lade sig gøre!

Derfor var det også naturligt at påskønne Grundfos-medarbejderne med en ekstra ugeløn, da det positive resultat af de fælles anstrengelser blev tydeligt i 2010. Der står i dag skønsmæssigt ”Grundfos” på hver tiende nyinstalleret pumpe verden over. Og ved årets udgang er det endvidere lykkedes at gøre koncernen gældfri med et rentebærende nettoindestående på nu 2,2 mia. kr. mod en nettogæld ved årets begyndelse på 0,1 mia. kr. Virksomhedens selvstændighed er styrket med en soliditetsgrad forbedret fra 54,6 pct. til 60,6 pct.

- Bæredygtighed er en forudsætning for den sunde vækst, vi alle ønsker os, konstaterer Carsten Bjerg desuden som en kommentar til såvel årsresultat og koncernens optimistiske forventninger. For koncernchefen vedgår også, at den økonomiske bund i den fortsatte internationale gældskrise ikke nødvendigvis er nået endnu, selvom der er positive tegn i den internationale økonomi.

Grundfos’ økonomiske fremgang skal bruges til at sikre fortsat udvikling og vækst. Men væksten skal være bæredygtig, og koncernen fastholder således en ambitiøse målsætning om aldrig at udlede mere CO2 end i 2008. I kraft af Grundfos’ særlige fondsejerskab investeres det opnåede overskud direkte tilbage i forretningen, hvor især investeringerne i teknologi- og produktudvikling øges.