Grundfos Biobooster løser norsk udfordring

01. november 2011

Biobooster løser norsk udfordring

Nyt, kompakt og højeffektivt rensningsanlæg bliver den første af sin art i norsk kommunalt regi.

Et spændende projekt finder i øjeblikket sted i Hemsedal Kommune i Norge. Den norske kommune har bedt Grundfos BioBooster om en løsning der forbedrer behandling og rensning af spildevand. Projektet skal på en bæredygtig måde tackle udfordringer i forbindelse med kommunens decentrale behandling af spildevand.

- Samarbejdet med Hemsedal kommune er en udfordrende mulighed for i fællesskab at skabe en ny teknologi, der opfylder de norske rensningsanlægs specielle udfordringer med en decentraliseret spildevandsinfrastruktur og rensningsanlæggenes størrelse, siger salgsdirektør i Grundfos BioBooster, Per Krøyer Kristensen.

Perspektiverne i aftalen er at udvikle en løsning til gavn for mindre rensningsanlæg i Norge - en løsning, der kan øge rensningskapaciteten og integreres med eksisterende anlæg. 

Øget kapacitet kræves 
Hemsedal er kendt som et af Norges mest populære skisportsområder. Et forholdsvist lille samfund, der dog i vintersæsonen befolkes af et stadigt stigende antal turister. Det har især kunnet mærkes over de senere år.

Turisternes indtog i Hemsedal kan ses på mængden af spildevand. Hemsedal Kommune står dermed med samme problem, som mange andre turistområder – et behov for yderligere kapacitet til rensning af den øgede mængde spildevand.

- I Hemsedal har vi naturligt rent og krystalklart vand. Samtidig er vores vandressourcer ekstremt sårbare over for udefrakommende påvirkninger. Med samarbejdet har vi en enestående mulighed for at påvirke og assistere i udviklingen af nye teknologier, som i sidste ende også gavner miljøet, siger leder af Teknisk Forvaltning i Hemsedal kommune Bjørn Olav Viken.

Kompakt løsning 
Hemsedal har flere rensningsanlæg i en decentral struktur, da vandet behandles og renses lokalt og udledes i den nærmeste flod. Kommunen har overvejet muligheden for at pumpe spildevandet til et anlæg flere kilometer væk, men omkostningerne ved rørføring og pumpning er for høje. Derudover ønsker kommunen ikke at forstyrre det naturlige miljø, som vil være uundgåeligt, hvis spildevandsinfrastrukturen udvides.

For at sikre den biologiske proces på trods af de lave temperaturer i det norske klima er de fleste rensningsanlæg i Norge placeret i små bygninger. Derfor spiller størrelse på et rensningsanlæg også en stor rolle.

Grundfos BioBooster har netop en kompakt løsning, som leverer en høj vandkvalitet. Over de kommende måneder vil det fælles udviklingsprojekt tage sin form og Grundfos BioBooster kan udover know-how bidrage med sin MBR - Membrane BioReactor - teknologi – en teknologi, der sikrer at det behandlede vand er bakteriefrit.