CONLIFT sikkerhedsadvarsel

01. juni 2015

The affected product looks like this

Grundfos udsteder en sikkerhedsadvarsel vedrørende en tidligere model af CONLIFT-pumper produceret i eller før uge 47 i 2007. Pumper fra den periode kan udgøre en brandfare under bestemte omstændigheder.

Grundfos udsteder en sikkerhedsadvarsel vedrørende en tidligere model af CONLIFT-pumper produceret i eller før uge 47 i 2007. Pumper fra den periode kan udgøre en brandfare under bestemte omstændigheder.

Sikkerhed og produktpålidelighed er altid vores topprioritet. Det er derfor, Grundfos udsteder denne sikkerhedsadvarsel vedrørende en serie af kompakte kondensatpumper som bruges i forskellige installationer.

CONLIFT er en professionel serie af kompakte kondensatpumper, som er installeret i både kommercielle bygninger og private husholdninger. Disse produkter bruges hvor kondensvand ikke drænes naturligt, eller når kondenskilden er placeret under det lokale afløbsniveau. Den typiske anvendelse er fjernelse af kondens fra kondenserende kedler, skorstene, klimaanlæg, affugtere og køleskabe.

Det pågældende produkt ses på billedet her over.

Sådan identificerer du din pumpe

Slutbruger, installatør eller grossist? Se informationsbrev her.

Spørgsmål og svar

Baseret på interne undersøgelser, er Grundfos kommet til den konklusion, at CONLIFT-pumper produceret indtil uge 47/2007 (inklusive) under visse tekniske betingelser, herunder anvendelse af husholdningssikringer over 10A, kan overophedes, hvilket kan forårsage, at pumpen bryder i brand.

Alle CONLIFT-pumper produceret i eller efter uge 48/2007 udgør ikke brandfare, da designet er væsentligt anderledes end den tidligere model.

Grundfos opfordrer på det kraftigste slutbrugere til at kontrollere, om de skulle have en af de potentielt berørte CONLIFT-pumper, og, at de straks kontakter deres installatør for en gratis udskiftning, hvis deres pumpe er berørt.

Slutbrugere med spørgsmål bedes kontakte deres lokale Grundfos forhandler, deres installatør eller ringe på hotline-nummeret 80 20 12 00.

Korrigerende tiltag:
1. Grundfos vil udskifte enhver CONLIFT-pumpe, der er produceret frem til og med uge 47/2007 med en ny CONLIFT-pumpe. Dette er gratis for slutbrugeren og Grundfos vil dække alle dine udgifter i forbindelse med udskiftningen af produktet. (Se flere detaljer nedenfor)

2. Risikoen for brand er usandsynlig, men kan ikke udelukkes. Derfor skal pumpen slukkes, hvis slutbrugeren vil undgå enhver risiko indtil udskiftningen er fuldført. Den tilsluttede enhed, f.eks. den kondenserende kedel, klimaanlægget, affugteren eller køleskabet skal også slukkes grundet risikoen for lækage.

3. Grundfos informerer distributører, installatører og slutbrugere at CONLIFT-pumper fra den pågældende periode kan udgøre en brandrisiko og at korrigerende tiltag skal udføres.

4. Grundfos offentliggør også sikkerhedsadvarslen på relevante Grundfos hjemmesider og tilbyder yderligere hjælp og information, både centralt og på lokalt plan.

Vi undskylder den ulejlighed dette måtte forårsage, men sikkerhed og pålidelighed er førsteprioritet hos Grundfos.