Dansk vandalliance løser problemer i USA

12. februar 2016

Dansk vandalliance løser problemer i USA

Grundfos er en af partnerne i Water Technology Alliance. Det danske samarbejde gør viden og teknologi tilgængelig for amerikanske vandselskaber. Eksempelvis i tørkeramte Californien.

Et nyt samarbejde er klar til at styrke udbredelsen af dansk vandteknologi i USA. Water Technology Alliance (WTA) er et initiativ anført af Udenrigsministeriet, Industriens Fond, førende danske vandforsyninger og en række virksomheder, herunder Grundfos.

Danmark er verdenskendt for sine grønne virksomheder og dansk vandteknologi er i høj kurs over hele kloden. Blandt andet i USA, hvor det kæmpestore land slås med forskellige problemstillinger, eksempelvis historiske tørkeudfordringer i Californien. Her er der et stort behov for energieffektive og vandbesparende løsninger til vandforsyningerne.

- Både vand og spildevand har udviklet sig til kritiske udfordringer i USA. Med dannelsen af WTA støtter vi den danske vandindustri i bestræbelserne på at slå igennem her. Det er vores stærke overbevisning, at samarbejde mellem de amerikanske vandselskaber og den danske vandindustri vil komme til at blomstre og drage fælles fordele af den indsats, der kan gøres gennem alliancen, siger Jakob Andersen, dansk generalkonsul i Chicago.

Bredt udvalg
Som et offentligt-privat samarbejde, der dækker såvel forsyninger som virksomheder, kan WTA trække på mange forskellige ekspertiser, når vandløsningerne skal præsenteres på den anden side af Atlanten. Og netop den karakteristik passer også godt for Grundfos.

- Vi har en bred vifte af løsninger, der kan være spændende i såvel vandforsyning som spildevandshåndtering. Fælles for dem er, at vi har tænkt meget over såvel vand- som energieffektivitet, når vi udvikler dem. Vi er spændte på at deltage aktivt i partnerskabet, og vi er glade for at få en mulighed for at gøre en endnu større forskel i USA, siger Kenth Hvid Nielsen, Group Vice President hos Grundfos.

Grundfos produktportefølje dækker meget bredt inden for såvel vand- som spildevandsområderne og inkluderer vandindvinding, behandling og distribution af drikkevand, samt transport og behandling af spildevand.

Foruden Grundfos deltager Aarhus Vand, Danfoss, DHI, Kamstrup, Rambøll Biometrics, Smith Innovation, Skytem og Leif Koch.