Det blev et ja

13. januar 2012

Det blev et ja

Medarbejderne stemte sig ind i Grundfos Holding A/S og Poul Due Jensens Fond

10.504 medarbejdere kunne i onsdags stemme om de skal sidde med ved bestyrelsesbordet, når der i fremtiden skal træffes beslutninger i Grundfos Holding A/S og Poul Due Jensens Fonds bestyrelser.

Det mente 61 procent af medarbejderne for så vidt angik Poul Due Jensens Fond. Imod forslaget stemte 5 procent, mens 34 procent ved ikke at stemme i realiteten stemte imod. I Grundfos Holding A/S stemte 63 procent for, mens 4 procent stemte imod. 33 procent undlod at stemme.

Den samlede stemmeprocent nåede op på 66 procent. Det konkluderer General Counsel og valgansvarlig Christian Hartvig efter at Group Election Committee i dag har erklæret afstemningen for gyldig.

- Jeg ser med glæde på den interesse og engagement, som vores medarbejdere har vist for at deltage i den fortsatte udvikling af Grundfos. Samtidig vil jeg gerne rose alle de gode kræfter i Grundfos, der har været med til at afvikle et fair og redeligt valg, siger Christian Hartvig, og fortsætter:

- Resultatet af afstemningen betyder, at der i den nærmeste fremtid skal vælges syv medarbejderrepræsentanter til de to bestyrelser. I Poul Due Jensens Fond vil der være fire pladser til to danske og til to repræsentanter fra de øvrige EU-lande, mens der i Grundfos Holding A/S vil blive tre pladser i alt – to til danske medarbejdere og én til en medarbejder fra de øvrige selskaber.