Det kostbare vand i fokus på international vandkonference

10. november 2000

Det kostbare vand i fokus på international vandkonference

"Partners in Water and Wastewater" er fællesnævner for en international vandkonference, som Grundfos netop har gennemført.

I konferencen, som fandt sted hos Grundfos i Bjerringbro deltog ca. 100 repræsentanter fra nogle af verdens førende vandforsynings- og spildevandsvirksomheder samt institutioner og enkeltpersoner, der beskæftiger sig med vand og spildevand på globalt plan.

Konferencens formål er at styrke dialogen mellem nøglepersoner i branchen samt at udveksle erfaringer og ideer, der kan stimulere udviklingen af nye initiativer i forhold til de store udfordringer, disse sektorer står overfor.

Blandt udfordringerne er, at rent drikkevand er ved at blive en knap ressource i stadig større dele af verden, og at omkostningerne til vandforsyning og behandling af spildevand stiger. Derfor - og fordi der er en tendens til, at vandforsyning og spildevandsbehandling centraliseres i store, internationale virksomheder - gøres der for tiden store bestræbelser for at minimere omkostningerne.

Dermed fik "Cost of Ownership" - et udtryk for de samlede udgifter i hele et produkts levetid - en central placering på konferencen. Set i det perspektiv får en pumpes energiforbrug afgørende betydning, eftersom det udgør ca. 85 procent af de samlede omkostninger ved indkøb, drift, vedligeholdelse og bortskaffelse af en pumpe.