DJ Supply: Grundfos Recycling handler også om god servicering af kunderne

02. maj 2014

Nu kan vvs-installatører også indlevere gamle, udtjente cirkulationspumper hos DJ Supply’s VVS-grossister. For DJ Supply handler det i bund og grund om at kunne udvide tilbuddene om god servicering af kunderne. 90 % af materialerne i de gamle pumper genanvendes, og projektet giver arbejde til medarbejdere med nedsat arbejdsevne hos Grundfos i Bjerringbro.

”Grundfos er en af DJ Supplys markedsføringsleverandører, og vi støtter gensidigt op om hinandens ideer om bedre servicering af kunderne. Derfor er DJ VVS grossisterne naturligvis også med på dette miljørigtige initiativ”, slår marketingchef hos DJ Supply, Jørgen Søndergaard, fast.

En stærk platform
DJ Supply har en overordnet målsætning om at sikre, at det medlemsejede kædesamarbejde har en så stærk platform som mulig for betjening af deres kunder. Jørgen Søndergaard forklarer:”I bund og grund handler det om, at vi gerne vil udvide tilbuddene om god servicering af vores kunder. Grundfos Recycling bidrager i allerhøjeste grad til dette mål, fordi konceptet spiller på flere parametre.

Der er helt klare idealistiske grunde til at være en del af Grundfos Recycling, som handler om, at konceptet både gør en positiv forskel for medarbejdere med nedsat arbejdsevne og at miljøet vinder i sidste ende. To så store fordele kan en professionel virksomhed som DJ Supply naturligvis ikke sidde overhørig og derfor tilskynder vi vores VVS-grossister til at sprede det gode budskab”, forklarer DJ Supplys marketingchef.

En branche, der løfter i flok
”Jeg ser det som en helt naturlig udvikling i en løbende og positiv dialog med DJ Supply, at de nu tilbyder deres VVS-grossisters kunder at kunne indlevere pumper til genbrug”, udtaler salgschef Henrik Falck fra Grundfos. ”Det er jo netop i det tætte samarbejde med vores grossister, at vi har mulighed for at implementere koncepter, som gør en forskel for hele branchen, når vi løfter i flok”.

”Energieffektivitet er jo i forvejen vores og vvs-branchens fælles salgsargument, og nu har vi mulighed for at komme på forkant med endnu et miljøtema. Knaphed på verdens ressourcer af metaller vil i fremtiden også stille krav til os. Så Grundfos Recycling er en rigtig god mulighed for at både vi og vores grosister kan skabe os en profil på både miljømæssig og social ansvarlighed”, slutter Henrik Falck.

Økonomisk incitament
For installatørerne er der et mindre, økonomisk incitament forbundet med at indlevere pumper til genbrug. Installatørerne får nemlig den aktuelle skrotpris pr. kilo pump, mens pumperne sendes til Grundfos Recycling i Bjerringbro, hvor de skilles ad, og mere end 90 % af materialerne omsmeltes eller genanvendes i nye pumper.

Arbejdet med at skille de indsamlede pumper ad og sortere materialerne miljømæssigt korrekt sker hos Grundfos Recycling, hvor medarbejderne er ansat på særlige, fleksible vilkår. Grundfos har en målsætning om, at 5 % af medarbejderstaben i virksomhedens danske selskaber samlet set skal omfatte personer ansat på sådanne, særlige vilkår.

Der er mere om projektet og Grundfos Recycling på www.grundfos.dk.

Fakta om genanvendelse af gamle cirkulationspumper
Mindst 90 % af en cirkulationspumpe kan genanvendes.Tallet varierer fra pumpetype til pumpetype, men her er nogle vejledende procenter:

  • 42 % jern fra pumpehuset – omsmeltes
  • 40 % aluminium fra løber og blik – trækkes ud og bruges direkte til produktion af nye Grundfos-pumper
  • 1 % stål fra skruer – omsmeltes
  • 1 % messing – omsmeltes
  • 5 % plastik – genanvendes
  • 1 % elektronik – genanvendes.

Recycling-projektet omfatter fra starten følgende pumper: ALPHA, MAGNA, UP, VP, UM, UPS, UPC, UMC, UPE og COMFORT