Du har fået ét liv: Brug det godt

14. november 2016

Du har fået ét liv: Brug det godt

Niels Due Jensen blev 12. november hædret med den tyske erhvervspris Luther-Rosen. Prisen gives til erhvervsledere, der på forbilledlig vis har udvist mod, integritet og vilje til at drive forretning til samfundets bedste.

Selvom han ofte giver sin far æren, kan man ikke komme udenom sønnens betydning for Grundfos' udvikling gennem hans 23 år i chefstolen og den efterfølgende indsats som formand for ejerfonden, Poul Due Jensens Fond.

Niels Due Jensens livslange indsats for at løfte arven fra sin far, Poul Due Jensen, blev den 12. november fejret af den Internationale Martin Luther Stiftelse. Han
modtog Luther-Rosen for sin utrættelige kamp for at Grundfos fortsat er en
virksomhed der tager sit ansvar på sig over for både medarbejdere og det
omgivende samfund.

Den gode håndværksmester
Selvom Niels Due Jensen er dybt funderet i den kristne tro, kaster han sig aldrig ud i lange teologiske diskussioner. Om det er i det helt nære hos familien, blandt kolleger og ansatte på arbejdspladsen eller på højeste politiske niveau, spiller ingen rolle. Det handler helt enkelt om at tage et medansvar for sine medmennesker. Ikke kun med ord, men i praksis. Tager man Luther-brillerne på, er det dyder der kendetegner en god håndværksmester i 1500-tallets Wittenberg.

- Niels Due Jensen har altid set sig selv som en ansvarlig håndværksmester. Han tager hånd om sine folk, også når de har det svært. Hvis der er sygdom eller andre
problemer på hjemmefronten, har han givet dem plads til at komme sig og gjort
alt, hvad han kunne for at give dem muligheden for at komme tilbage, når de var
klar til det, siger Kim Nøhr Skibsted, kommunikationsdirektør hos
Grundfos.

Erfaringen hos Grundfos viser, at en personalepolitik, der
aktivt bidrager til sammenhængskraften, både skaber respekt i lokalsamfundet og
en loyalitet uden sidestykke hos medarbejderne. Og hos Grundfos er man både
stolt og glad over de mange medarbejdere som kvitterer med at tilbringe et helt
arbejdsliv på Poul Due Jensens Vej i Bjerringbro.

Stå op for det du tror på
Som en god og ansvarlig håndværksmester må man også gøre sine
kolleger, ligemænd og medborgere opmærksomme på deres ansvar.
Kommunikationsdirektøren hos Grundfos forklarer, at Niels Due Jensen altid har
set det som sin pligt at bidrage til den offentlige debat med sine
holdninger.

- Han har altid været optaget af samfundets problemer, men
han har aldrig sat sig ned og ventet på at kommunen kommer med en løsning. Han
er selv gået foran og har forsvaret sine holdninger - også når folkestemningen
er gået i en anden retning, siger Kim Nøhr Skibsted.

Senest har Niels Due Jensen slået et slag for at bevare arbejdspladser i Danmark til de medborgere, der ikke er i stand til at klare et videnstungt job med krav om konstant omstillingsparathed, og for at virksomhederne skal tage det ansvar på
sig.

- Det er som om vi har tabt viljen til at sikre en plads på arbejdsmarkedet og i samfundet for de medarbejdere, som enten har et handicap eller som ikke kan klare presset fra konstant skiftende krav. Hvad skal der ske med dem i fremtiden?, spurgte han i sin keynote ved Grundfosprisfesten i 2015.

Enkel livsfilosofi forpligter
Spørger man dagens hovedperson om baggrunden for Grundfos' bæredygtige profil, får man et enkelt svar med rod i Luthers budskab om at yde sit bedste med de evner man har i den tid der er givet os på jorden.

- For mig personligt har det været en vigtig livsopgave at sikre, at Grundfos' værdier og forretningsetik ikke går tabt i kampen om globale markedsandele. At blive udvalgt til at modtage Luther-Rosen er derfor en stor ære, som jeg virkelig sætter pris på, udtaler Niels Due Jensen.

Social ansvarlighed er et kald
Niels Due Jensen har ofte gentaget sin fars ord om at virksomhedens forpligtelser går ud over at følge loven og betale skat. Når samfundet står over for nye udfordringer, må virksomhederne også træde til og bidrage til at udsatte kan få mulighed for at gøre nytte i stedet for at være en belastning.

- Poul Due Jensen startede Danmarks første private beskyttede værksted i 1968, og Niels har gennem alle årene holdt på at der skal være plads til medarbejdere på særlige vilkår. Det er også derfor, vi ser Grundfos tage flygtninge i praktik i dag, forklarer Henrik Stubkjær, biskop i Viborg og en god ven af familien Due Jensen.

Niels Due Jensen har ifølge biskoppen formået at udvide Poul Due Jensens socialt bevidste arbejdsplads, der kerer sig om sine ansatte og sin rolle som arbejdsgiver i det omgivende lokalsamfund, til en globalt bevidst virksomhed, der leverer innovative produkter, som kan løfte folk i udviklingslandene ud af fattigdom, og bekæmpe klimaforandringerne og deres følger.

- Han er dybt funderet i et kristent livs- og menneskesyn: At verden og livet er en Gudskabt gave, som vi skal værne om, og at hvert enkelt mennesket er skabt til et liv i værdighed. Det ligger bag hele Niels Due Jensens virke, og gør ham til en naturlig og værdig modtager af Luther-Rosen, siger Henrik Stubkjær.