En bid af fremtiden

30. juni 2011

En bid af fremtiden

Grundfos-koncernen er i vækst og står foran nye spændende globale udfordringer.

Den udvikling vil Poul Due Jensen’s Fond - som hovedaktionær i Grundfos Holding A/S - gerne dele med medarbejderne. Derfor har medarbejdere i Grundfos-selskaber nu mulighed for at købe medarbejderaktier i moderselskabet Grundfos Holding A/S på favorable vilkår.

- Tidspunktet, det økonomiske grundlag og aktiviteterne i virksomheden er gunstige for et udbud af medarbejderaktier. Det vil vi gerne dele med flest mulige medarbejdere i hele koncernen, så vi sammen skaber et endnu stærkere Grundfos, siger Niels Due Jensen, formand for Poul Due Jensen’s Fond, der står bag udbuddet.

Samme tilbud til alle
Tilbuddet gælder alle medarbejdere, der er ansat i koncernen per 1. juni 2011 og som er ansat i et selskab, der er med i aktieudbuddet. Ikke alle selskaber er med, fordi lovgivningen i enkelte lande ikke tillader, eller afgørende vanskeliggør, et udbud.

- Det er det største udbud af medarbejderaktier i Grundfos’ historie - i alt 46 lande er med. Lige nu er vi ved at sende tilbuddet ud til medarbejderne, så de kan bestille fra på mandag den 4.juli og helt frem til den 15. august, fortæller Jens Mundbjerg, Partner i People & Strategy og formand for den styregruppe, der har gennemført aktieudbuddet.

- Der er lagt en øvre grænse for det samlede udbud og allerede ved bestillingen vil medarbejderne få oplyst, hvor mange aktier de kan købe, siger han.


Aktier med attraktive rabatter

Der udbydes aktier med forskellige rabatter samt aktier uden rabat. Rabatprocenterne afspejler et ønske om, at flere medarbejdere vil købe aktier. De første aktier kan købes med 75 procent rabat og de efterfølgende med 40 procent rabat.

- Aktierne skal være båndlagt i en periode på fem år og kan således ikke sælges eller overdrages i den periode. Ved udløbet af fem års-perioden kan aktierne ikke sælges eller overdrages til andre end Poul Due Jensen’s Fond, siger Jens Mundbjerg.

En aktie i høj kurs
Grundfos-aktien ligger i år på et højt niveau – på kurs 662,08 DKK. Aktiens pris bygger på en beregnet markedspris, hvor koncernens resultater sammenlignes med resultater for et udvalg af danske og internationale børsnoterede virksomheder – blandt andet syv internationale pumpevirksomheder.

Grundfos Holding A/S har hidtil betalt udbytte hvert år. Udbyttet har de seneste år været varierende og blandt andet afhængigt af koncernens resultat. Der er dog ikke fastsat en udbyttepolitik for de kommende år.

- Gevinsten for medarbejderne som aktionærer ligger primært i værditilvæksten i Grundfos i form af lønsom vækst og dermed forskellen mellem købskurs – inklusiv eventuel rabat – og så den markedskurs, medarbejderne kan sælge aktierne til efter bindingsperiodens ophør, siger Jens Mundbjerg.