En ny chance til alle - konference på Grundfos

10. august 2006

Regeringen taler meget om at en større del af de unge skal have en uddannelse. Grundfos gør noget ved det.

Virksomheden har startet et projekt der skal hjælpe unge der i dag står ”på kanten” af arbejdsmarkedet, med at kvalificere sig til en uddannelse og et arbejde. Projektet henvender sig til unge der af forskellige årsager ikke kan profitere af det eksisterende uddannelsessystem. Det kan være unge der er droppet ud af en lærlingeuddannelse, unge med læse-/staveproblemer, eller unge med helt andre problemer.

På Grundfos får de unge tilknyttet en mentor, som hjælper dem med at tilegne sig både sociale og faglige kompetencer, der sætter dem i stand til at fortsætte eller påbegynde en uddannelse.

Projektet har fået navnet ”En ny chance til alle” og har nu kørt med succes i et år. Grundfos vil gerne gøre andre opmærksom på at det er muligt at gøre regeringens ønsker til virkelighed.

Derfor har Grundfos og EUC Midt arrangeret en konference og inviteret politikere i den nye region Midt, repræsentanter fra de nye kommuner, det Midtjyske Netværk af virksomheder, uddannelsesinstitutioner, vejledere m.fl. På konferencen vil Grundfos og EUC MIDT gerne vise at unge med særlige behov kan og vil tage medansvar for deres egen udvikling, når de møder de rette voksne, der viser tillid, og når de oplever at der er plads til dem. Desuden håber man med konferencen at inspirere andre virksomheder til at tage udfordringen op.

På konferencen taler bl.a. undervisningsminister Bertel Haarder, formanden for folketingets arbejdsmarkedsudvalg, Erling Bonnesen (V), kontorchef Jens Hørby Jørgensen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, direktør Kirsten Holmgaard, EUC Midt og Grundfos A/S’ adm. direktør Lars Aagaard. Desuden vil deltagere i projektet fortælle om deres erfaringer.

I forbindelse med konferencen udgiver Grundfos en rapport med titlen ”Virksomhedens sociale engagement – Afklaring og integration af udsatte grupper”. Rapporten, der er finansieret af Socialministeriet, indeholder en beskrivelse og evaluering af praksis på Grundfos.

Rapporten udgør første del af projektet ”Virksomhedernes sociale engagement”, som har til formål, i samarbejde med myndigheder og frivillige organisationer, at udvikle metoder som private og offentlige virksomheder kan bruge for at opnå et mere fleksibelt og rummeligt arbejdsmarked.

Konferencen finder sted på Poul Due Jensen Academy i Bjerringbro mandag den 14. august. Pressen er velkommen til at deltage for at høre om hvordan ord kan omsættes til handling.