Ener skabte verdensfirma efter barsk opvækst

25. maj 2012

 Ener skabte verdensfirma efter barsk opvækst

Tiderne var ikke med Poul Due Jensen fra start, men han skulle vise sig at være en visionær ener, og 100 år efter hans fødsel lever stifterens værdier videre i dagens Grundfos

Poul Due Jensen voksede op i en barsk tid, præget af fattigdom og recession. Han blev født i 1912 på en fattiggård uden for Bjerringbro som søn af forvalterparret, og den tætte kontakt med samfundets dårligst stillede betød ifølge sønnen, Niels Due Jensen, at han allerede i sin tidlige barndom fik værdier som social ansvarlighed og medmenneskelighed ind under huden.

- I arven fra Poul Due Jensen fik vi derfor en virksomhed med et højt etisk og redeligt grundlag. Et grundlag, som ikke mindst har udmøntet sig i en lang tradition for stor social ansvarlighed overfor såvel alle ansatte som overfor det samfund, virksomheden er en del af, siger Niels Due Jensen.

Som ung ville Poul Due Jensen egentlig gerne have været tømrer, men kunne ikke få en læreplads. Derfor kom han i lære på Svendsens Maskinfabrik i Bjerringbro og blev hurtigt så glad for smedearbejdet, at han - drevet af iværksættertrang og teknisk indsigt - besluttede sig for at starte sin egen virksomhed i en lille kælder under hans hus i Østergade i Bjerringbro. Virksomheden fik navnet Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik.

Udfordret af varemangel

Det skete i 1944. Året efter fik Poul Due Jensen en ordre på et lille, automatisk vandværk fra en lokal landmand. Da det i tiden omkring krigen ikke var muligt at skaffe en pumpe i tilfredsstillende kvalitet, besluttede Poul Due Jensen sig for at udvikle sin egen pumpe med betegnelsen Foss – også kaldet Grisen. Det var dengang, han skabte fundamentet for Grundfos.

Niels Due Jensen, der overtog ledelsen af Grundfos efter faderens død i 1977, beskriver det fundament, Poul Due Jensen skabte, som både unikt og langtidsholdbart.

- Stifteren, hans første lederteam og hans ansatte byggede så at sige Grundfos’ ekspansion på et fundament, der er stærkt som en klippegrund, og som blandt meget andet består af en hel række gode og sunde forretningsprincipper, som vi stadig baserer vores virksomhed på, siger Niels Due Jensen.

Værdierne lever videre

Poul Due Jensen repræsenterede værdier som flid, økonomisk bæredygtighed samt fokus på mennesker og miljøet. Hans værdier og skyhøje ambitioner lever den dag i dag videre i Grundfos’ værdigrundlag. Det sikrede han sig ved at etablere en fond, før han døde, 65 år gammel.

Poul Due Jensen’s Fond fra 1975 sikrer som hovedaktionær i Grundfos den fortsatte udvikling, uafhængighed og økonomiske styrke af den virksomhed, stifteren skabte. Fondens formål er netop at udvikle og ekspandere Grundfos-koncernen på et sundt økonomisk grundlag og sikre, at den bevares som en selvstændig virksomhed. Det sikres blandt andet ved, at størstedelen af overskuddet geninvesteres i koncernens selskaber.

Takket være Poul Due Jensens fremsynethed og dedikation er Grundfos-koncernen i dag repræsenteret med over 80 selskaber i mere end 55 lande, og derudover sælges Grundfos-produkter af lokale forhandlere i et stort antal lande.

- Uden Poul Due Jensens ambitioner, drive og store idérigdom var Grundfos aldrig blevet til den store, fremsynede, innovative, globale koncern, vi ser i dag. Poul Due Jensen lever – i overført betydning – stadig videre i Grundfos på en helt særlig måde i hverdagen, siger Niels Due Jensen.