Energiministeren blev klogere på sit felt

15. april 2014

Energiministeren blev klogere på sit felt

Kort før påske besøgte Klima- og Energiminister Rasmus Helveg Petersen for første gang Grundfos. Udover et kig på produktionen og et besøg hos Energicentralen blev der også talt om det vigtige samspil med virksomheder, der skal sikre grøn omstilling.

Der var lagt op til en eftermiddag i energieffektivitetens tegn, da Klima- og Energiminister Rasmus Helveg Petersen lagde vejen forbi Bjerringbro. Det var første gang, at han besøgte Grundfos på nærmeste hånd, og der var meget han gerne ville blive klogere på.

 

- Det er en stor glæde at besøge Grundfos. Koncernens egen målsætning om at leve under et CO2-loft svarende til udledningerne i 2008 er i sig selv prisværdigt. Men det rigtig interessante er de oplevelser, Grundfor har haft i arbejdet med at efterleve loftet. Det har hverken været svært eller dyrt, og jo flere besparelser og effektiviseringer man har fundet, jo mere har det åbnet op for endnu flere muligheder for besparelser, siger Rasmus Helveg Petersen og lægger vægt på, at disse erfaringer er vigtige for alle dele af samfundet og for alle sektorer.
- Med forpligtelsen og viljen kommer også løsningerne, siger han.

 

Energicentralen imponerede

Ministeren oplevede en moderne industrirobot på nært hold og prøvede også at have komponenterne til Grundfos’ energieffektive produkter mellem hænderne. Der blev også tid til at besøge Energicentralen, hvor Senior Project Manager, Klaus E. Christensen, viste rundt og fortalte om hvordan samarbejdet med Bjerringbro Varmeværk kommer alle parter til gode.

- Energicentralen er et glimrende eksempel på, at man i tillid og samarbejde med andre aktører finder nye veje fremad, siger Rasmus Helveg Petersen, der var meget positiv over at høre om, hvordan modet fra de involverede parter til at prøve noget nyt har ført til innovation.

 

Samspillet er centralt

Inden ministeren forlod det midtjyske blev det også til et møde med koncerndirektør, Lars Aagaard, hvor der blandt andet blev snakket om nødvendigheden af politiske reguleringer i forhold til at sikre, at private virksomheder satser på grøn omstilling.

- Virksomheder og det offentlige Danmark arbejder parallelt med samme opgave, og samspillet er centralt. Regulering fra politisk hold skal bygge på virkeligheden, som virksomhederne oplever den. Og det offentlige skal stille sine erfaringer til rådighed for den private sektor, siger ministeren.