Energioptimering i højeste gear

20. november 2007

Energioptimering i højeste gear

Grundfos åbner i dag en ny fabrik i Bjerringbro, der producerer den A-mærkede ALPHA2 cirkulationspumper. Med åbningen understreges Grundfos’ ledende rolle inden for miljø- og energirigtige produkter.

ALPHA2 cirkulationspumpen rammer netop nu de europæiske markeder. Pumpen kommer fra en skræddersyet produktionslinje, der indeholder alt det bedste fra Grundfos.
Koncernen har arbejdet med energibesparende koncepter siden starten af 1990’erne, og den nye A-mærkede ALPHA2 produktion repræsenterer næste generation af cirkulationspumper.

I absolut særklasse
”Vores nye cirkulationspumpe forbruger helt ned til 5W i modsætning til en standardpumpe, der typisk forbruger 60-100W. Dermed et ALPHA2 en af de mest energibesparende cirkulationspumper i verden. Pumpen og den produktionslinje den kommer fra er fyldt med nye funktioner og innovativ teknologi. Det betyder blandt andet at der er mange miljømæssige fordele og penge at spare når ALPHA2 bliver installeret”, fortæller koncernchef Carsten Bjerg.

ALPHA2 repræsenterer overgangen fra hardwarekomponenter til softwareløsninger, hvor brugervenlighed, robusthed og størrelse udgør nogle af de største fordele.

Mere effektiv – mere miljø
Udfordringen for Grundfos var at gøre pumpen mindre, mere effektiv og mere betjeningsvenlig. Det er års dedikeret forskningsarbejde og mange års erfaringer med motorer, elektronik samt tæt samarbejde med brugerne, der er indeholdt i ALPHA2. Grundfos sender ikke blot den mest kompakte, elektronisk styrede pumpe på markedet, det er også den mest avancerede. Den unikke AutoADAPT teknologi og de banebrydende software løsninger gør pumpen til noget særligt. ALPHA2 er et produkt, som vil sætte standarden på markedet. Produktionen af ALPHA2 er desuden så automatiseret, at koncernen har valgt at bibeholde den i Danmark.

Pumpen er udviklet med input fra fokusgrupper af grossister, installatører og slutbrugere og endelig justeret på baggrund af omfattende tests i hele Europa.
Beregninger fra Grundfos viser, at med de ca. 120 mio. cirkulationspumper, der er installeret i Europa ville besparelserne ved at skifte til ALPHA2 være lig med 45 mia. kWh på årsbasis – eller tre gange elforbruget i private husstande i hele London. For den enkelte husejer kan der nemt ligge en besparelse på helt op til 15 % af husholdningens samlede elforbrug. Grundfos ønsker at salget af de mest energivenlige pumper skal udgøre 50 % på det vesteuropæiske marked i 2010.