Få hånd på praksis

13. januar 2009

Få hånd på praksis

Aktivering i virksomheder er den mest effektive måde at få også svage grupper af ledige i arbejde.

Det viser analyser af beskæftigelseseffekten af aktivering, og vores praktiske erfaringer viser også, at det er rigtigt.

Social og samfundsmæssig ansvarlighed kom for alvor på dagsordenen i Grundfos A/S, da vi i 1968 åbnede det første fleksværksted. Siden er der igangsat et utal af initiativer og høstet mange erfaringer.