Fisk skal vokse sig store i Gobi-ørkenen

22. august 2013

 Fisk skal vokse sig store i Gobi-ørkenen

Dansk virksomhed gør det muligt for første gang at opdrætte ferskvandslaks til slagtefærdig størrelse på landjorden. Det sker i et område, hvor der kun falder mellem 50 og 100 millimeter regn om året.

Det siges om dygtige sælgere – måske lidt for dygtige - at de kan sælge sand i Sahara. I virkelighedens verden overgås det af en dansk virksomhed, der skal levere et nøglefærdigt anlæg til opdræt af laks i Gobi-ørkenen i det nordvestlige Kina, nær grænsen til Mongoliet.

Virksomheden bag er Billund Aquakulturservice, der har til huse i beskedne rammer side om side med Lego i Billund. Der er ikke en fisk i nærheden og ikke andet vand end det, der løber ud af hanerne. Ikke desto mindre er der tale om en højteknologisk virksomhed, hvis aktiviteter spreder sig over det meste af verden - lige fra ålefarme i Danmark til opdræt af stør i Rusland.

Vandforbrug minimeres
Det er nu ikke de store armbevægelser, men omfattende viden og stort engagement, der kendetegner arbejdende bestyrelsesformand Christian Sørensen og administrerende direktør Bjarne Hald Olsen den dag, de tager imod Gmagazines udsendte.

- Vi har været igennem mange eventyr, og vi håber også denne gang på en lykkelig slutning, siger Bjarne Hald Olsen med stor optimisme, og Christian Sørensen fortsætter:

- Vi er overbeviste om, at vi har den nødvendige knowhow og det rigtige koncept, selv om der hidtil kun er blevet opdrættet ferskvandslaks i så stor størrelse i et recirkuleret anlæg som forsøg, forklarer Christian Sørensen. Normalt sættes laks ud i fjorde eller have for at vokse færdig, når de har opnået en vis størrelse.

En afgørende fordel ved et recirkuleret anlæg, der genbruger vandet, er, at det kun bruger 500 liter vand pr kg opdrættet laks. Det er kun omkring 1 procent af, hvad der skulle bruges, hvis laksene blev opdrættet i et konventionelt gennemstrømningsanlæg. Slammet og det forurenede vand, der ikke kan genbruges i anlægget, vil blive brugt til at vande og gøde sandjorden med.

- Det ville dog være en vild overdrivelse at påstå, at det kan forvandle gold ørken til frugtbar jord, siger Christian Sørensen med et stort grin.

Energiforbrug i fokus
Akilleshælen i forhold til bæredygtigheden i at opdrætte fisk i et recirkuleret anlæg, er energiforbruget - hver gang, der produceres et kg laks, skal der bruges 2,5 kwh. Derfor er det ifølge Christian Sørensen meget vigtigt for kunderne såvel som for Billund Aquakulturservice, at energiforbruget minimeres.

- Det lave energiforbrug er en vigtig grund til, at vi bruger Grundfos-pumper i alle vores anlæg, men det er også væsentligt, at Grundfos er et godt brand og har et globalt service-netværk, siger han.

1.000 tons laks om året
Fiskeopdrættet er for kineserne et skridt på vejen frem mod at blive selvforsynende med friske laks, der har en højere kvalitet end frosne. Når anlægget i Gobi-ørkenen står klar i oktober-november, ankommer de første lakseæg fra Norge, og hvert år fremover vil der blive produceret 1.000 tons laks i ørkenen.

Oprindelig var ønsket et større anlæg, men det frarådede Billund Aquakulturservice kunden, der er et statsejet vandforsyningsselskab, som henter vandet fra en 100 meter dyb boring.

- Det er jo første gang, man opdrætter laks i slagtefærdig størrelse i et recirkuleret anlæg. Derfor starter vi i mindre målestok, men om fem år er anlægget nok udvidet til 10.000 tons laks om året, siger Bjarne Hald Olsen.