Flodvand i Thailand bliver til rent drikkevand

21. december 2015

Flodvand i Thailand bliver til rent drikkevand

Et nyt bæredygtigt vandbehandlingsanlæg fra Grundfos Lifelink skal forvandle flodvand og overfladevand til drikkevand for beboerne i 15 thailandske landsbyer. Projektet bliver støttet af The Department of Alternative Energy Development and Efficiency i Thailand, der satser på effektive og bæredygtige løsninger i fjerntliggende områder.

Utilstrækkelig adgang til rent vand i landområderne er et stort problem i Thailand. Derfor vil landets regering i den kommende tiårs periode finde bæredygtige løsninger, der kan forsyne beboerne med rent drikkevand ved blandt andet at udnytte pålidelig teknologi og vedvarende energi. Som et led i de bestræbelser tester universitetet King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, KMITL, Grundfos Lifelinks nyudviklede, fuldautomatiske AQpure-enhed til vandbehandling for landets Department of Alternative Energy Development and Efficiency.

Kravene til anlægget er blandt andet, at det skal kunne fremstille 20.000 liter drikkevand om dagen, og at det højst må bruge halvt så meget energi som andre vandbehandlingsanlæg med samme kapacitet. Anlægget skal være automatisk og være i stand til selv at tilpasse sig skiftende vandkvalitet.


Bæredygtig i bred forstand

AQpure lever op til alle krav, og løsningen bidrager til at gøre vandforsyningen i Thailand bæredygtig i mere end en forstand.

- Vores vandbehandlingsenhed er socialt bæredygtig, fordi den forbedrer menneskers livskvalitet ved at forsyne dem med rent drikkevand. For det andet er den miljømæssigt bæredygtig, fordi energiforbruget er lavt, og fordi den er delvist baseret på solenergi. For det tredje er den økonomisk bæredygtig, da prisen for 1.000 liter vand kun er en US-dollar, og fordi tilbagebetalingstiden for anlægget er under to år, forklarer Pumipat Boonchuay, Business Development Manager hos Grundfos Lifelink og fortsætter:

- Sidst, men ikke mindst, gør fjernovervågningen via Grundfos Remote Management og samarbejdet med vores professionelle serviceleverandør vandforsyningen pålidelig.

Testen bliver gennemført i 15 landsbyer i provinserne Yala, Pattani og Narathiwat i det sydlige Thailand, tæt på grænsen til Malaysia. Her skal AQpure-anlæggene fremstille rent drikkevand af flodvand eller vand fra vandindvindingsboringer, så de dækker behovet hos omkring 50.000 beboere.


Vide perspektiver

Ifølge Managing Director hos Grundfos Lifelink, Peter Todbjerg Hansen, åbner leverancen til universitetet i Thailand vide perspektiver.

- KMITL er førende i landet på sit felt og nyder stor anerkendelse i omverdenen. Derfor vil universitets ord utvivlsomt have stor vægt, når de efter testen i de 15 landsbyer skal rådgive Ministeriet om, hvordan projektet kan udvides, så mange flere thailændere fremover kan få adgang til rent vand, frembragt ved hjælp af Grundfos Lifelink-løsninger, siger Peter Todbjerg Hansen.


Soldrevet og intelligent

Lifelink-vandløsningen tiltrak sig for nylig opmærksomhed, da den under klimatopmødet COP21 i Paris indbragte Grundfos den pretigefyldte United Nations’ Momentum for Change Ligthouse Activity Award i kategorien ”Information and Communication Technologies”.

AQpure fra Grundfos Lifelink er bygget op af moduler, der kan sættes sammen, så vandbehandlingsenheden modsvarer de lokale behov for at rense vandet for ildelugtende partikler, bakterier og virus. Enkel installation, udnyttelse af solenergi, lang levetid og minimalt behov for vedligeholdelse gør den særlig velegnet til at sikre rent drikkevand i fjerntliggende områder, men den kan også anvendes i eksempelvis vandværker, produktionsvirksomheder, erhvervsbyggerier og boligkomplekser.

AQpure kan drives helt eller delvist af solenergi, og den kan kombineres med Grundfos Lifelinks bæredygtige og intelligente vandautomat, AQtap, der via brugernes betaling for vandet sikrer, at der er penge til at vedligeholde anlægget.