Flytning giver plads til vækst

14. november 2011

Flytning giver plads til vækst

Voksende interesse for bæredygtig håndtering af spildevand får Grundfos BioBooster til at flytte til større lokaler i Langå.

Grundfos BioBooster vokser så meget, at de hidtidige rammer i Hjermind udenfor Bjerringbro er blevet for små. Derfor flytter hele virksomheden 14. november til Grundfos’ bygning i Langå, hvor der er plads til fortsat vækst i en årrække fremover. Alle 63 medarbejdere flytter med.

Flytningen er ifølge Bent Gadgaard, Managing Director i Grundfos BioBooster, udtryk for, at Grundfos tror på, at BioBooster vil vokse sig meget stor.

- Det er derfor, vi satser på det og investerer store beløb i det. Hvis alt går vel – og det er jeg helt overbevist om, at det gør – så er vi klar til at satse endnu mere i de kommende år.

Plads til udvidelser 
Lige nu har Grundfos BioBooster kun brug for en tredjedel af de 8.000 kvadratmeter produktionsareal i Langå, så der er plads til udvidelser. Og det er ifølge Bent Gadgaard nødvendigt.

- Vi får mere og mere at lave med de mange projekter og ideer, vi er ved at have på plads, siger Bent Gadgaard og henviser til opførelsen af et demo-anlæg ved renseanlægget i Bjerringbro, der er klar til brug efter jul, og et renseanlæg til skisportsstedet i Hemsedal i Norge. Dertil kommer aftaler om at levere renseanlæg til tre-fire danske kommuner.

- Og der er flere på vej, forsikrer Bent Gadgaard og fortsætter: Også udenfor Danmark og Norge ser vi store muligheder. I første omgang satser vi på Tyskland og Polen – derefter USA og Sydeuropa med udgangspunkt i Spanien.

Går mod strømmen
Bent Gadgaard erkender, at anvendelsen af Grundfos BioBooster går imod den generelle tendens i kommunerne til at centralisere rensningen af spildevand, men ifølge ham er der gode argumenter for et paradigmeskift.

- Jeg er ikke så naiv, at jeg tror, vi skal erstatte alle eksisterende renseanlæg, men jeg er sikker på, at vi kan konkurrere i oplandet og i mindre byer. For vores koncept er den både miljømæssigt og økonomisk bæredygtige måde behandle vand på: Man tager det op fra undergrunden, bruger det og renser det til en kvalitet, der er god nok til, at det kan ledes ud samme sted. Alternativet er jo at transportere spildevandet over lange afstande i kostbare kloakrør, før det renses, forklarer Bent Gadgaard og fortsætter:

- Allerede nu balancerer økonomien i BioBooster nogenlunde med konventionelle løsninger – alt efter hvilke rentesatser og levetider for fx kloakrør, man forudser i en fjern fremtid. Men når vi får så meget gang i salget, at vi kan få en egentlig serieproduktion i gang, bliver BioBooster langt mere økonomisk konkurrencedygtig. Samtidig er det en fleksibel løsning, der nemt kan flyttes, når de lokale behov ændres. Et BioBooster-anlæg, der kan rense spildevandet fra 5.000 mennesker, kan transporteres på tre-fire lastbiler.

Tiden arbejder  
Ikke kun kommuner, men også industrien og hospitaler viser interesse for at anvende Grundfos BioBooster til bæredygtig håndtering af spildevand.

- Forsøg med rensning af spildevand fra Rigshospitalet har vist lovende resultater, og vi er i dialog med flere store internationale koncerner – bl.a. Coca-Cola, Pepsi og Nestlé, fortæller Bent Gadgaard, der er helt overbevist om, at tiden arbejder for BioBooster.

- Flere og flere mennesker med visioner inden for bæredygtighed omtaler BioBooster i meget positive vendinger. Og selv om den økonomiske krise lige nu forsinker processen, er jeg overbevist om, at mange lande bliver nødt til at gøre noget ved, at de ikke lever op til de krav, EU stiller til udledning af spildevand, siger Bent Gadgaard.