Fokus på partnerskab, vand og bæredygtig udvikling

01. juni 2017

Fokus på partnerskab, vand og bæredygtig udvikling

I Grundfos Sustainability Report 2016 viser vi, hvordan vi bidrager til at skaffe vand til mennesker over hele verden, hvordan vi udviser ansvarlighed for vores omverden og fortsat driver forretning på en etisk korrekt måde.

Virksomheder skal være villige til at tage ansvar for at gøre verden til et bedre sted. Det er et af læringspunkterne i Grundfos’ nyligt udkomne bæredygtighedsrapport, som blandt andet handler om hvordan Grundfos spiller en aktiv rolle i forhold til at opnå FNs verdensmål. 

- Målene giver os en fælles forståelse for, hvordan vi kan skabe en bedre fremtid for alle samtidig med, at de giver os et fælles sprog. Vi påbegynder nu en rejse, hvor vi skal lære hvordan vi kan koble markedsmuligheder sammen med målene og vores styrker. Vi betragter dem også som muligheder for at skabe forretning, der understøtter vores vision om at være en værdibaseret, bæredygtig virksomhed, siger Pia Yasuko Rask, Senior Engagement & Responsibility Manager.

Grundfos har et stærkt fokus på FNs mål nummer 6. Blandt eksemplerne på hvordan Grundfos er med til at gøre en forskel kan nævnes et partnerskab med Dansk Flygtningehjælp, der er med til at sikre adgang til vand og sanitet i nogle af verdens største flygtningesamfund samt en unik og innovativ måde at levere vand på i Nairobi 

- Vi er nødt til at forsøge os med nye partnerskaber for at sætte tempo på vores bidrag til FNs mål. I dette tilfælde har vi den tekniske ekspertise, mens vores partnere kender meget til den virkelighed, vi arbejder i. Den kombination kan måske give rent vand til flere mennesker på nye måder, siger Pia Yasuko Rask. 

- Men bæredygtighed handler ikke kun om vand. Vi betragter det ud fra et holistisk perspektiv og derfor fokuserer vi også på hvordan vi driver vores forretning, hvordan vi behandler vores medarbejdere og hvordan vi eksisterer med vores omkringliggende samfund, fortsætter hun.

For at være på forkant har Grundfos udgivet en opdateret version af Code of Conduct med en endnu stærkere forpligtelse i forhold til menneskerettigheder og initiativer omkring korruptionsbekæmpelse, lige som vi fortsætter arbejdet for at tage socialt ansvar i de samfund, vi arbejder i. Et eksempel er i Mexico, hvor vores produktionsselskab gør en stor indsats for at hjælpe tidligere kriminelle tilbage i samfundet ved at tilbyde dem beskæftigelse.

Vigtige interne initiativer bliver også sat i gang, som eksempelvis introduktionen af nye standarder omkring sikkerhed og helbred. Dette har eksempelvist nedbragt antallet af ulykker med sygefravær med 34 procent. 

Andre fortsatte og succesfulde initiativer kan ses i vores indsats for at begrænse vores påvirkning af miljøet. Vi har således sidste år reduceret vores udledning af CO2 med 7,2 procent, vores vandforbrug med 5 procent og vores energiforbrug med 2 procent. 

Læs Grundfos Sustainability Report 2016 her.