Fortsat stærk vækst i salg og indtjening hos Grundfos

22. august 2007

Væksten i både salg og indtjening fortsætter i Grundfos-koncernen. I forhold til overskuddet før skat i første halvår 2006 på 544 mio. kroner er det i 2007 vokset med 12 % til 610 mio. kroner.

Det er først og fremmest et resultat af, at også salget er vokset betragteligt i samme periode – fra 7,295 til 8,099 mia. kroner. Indtjeningens andel af salget er uændret 7,5 %.

Salget er vokset i alle regioner – dog skiller Østeuropa og Fjernøsten sig særlig positivt ud med vækstprocenter på 31 og 16. I Tyskland er salget vokset med 8 %, mens væksten i det øvrige Vesteuropa nåede op på 14 %. I Nordamerika solgte Grundfos 9 % mere end i første halvår 2006.

Det store russiske marked er med en salgsvækst på 31 % helt på niveau med væksten i hele den østeuropæiske region, mens Kina og Indien med vækstrater på 46 og 38 % ligger noget over de 16 %, Fjernøsten under ét nåede op på.

Koncernchef Carsten Bjerg betegner halvårsresultatet som særdeles tilfredsstillende.
”Vi er inde i en periode med forsat meget høje materialepriser, konjunktur-afmatning i Nordamerika og andre væsentlige markeder samt en svag US-dollar. Ikke mindst på den baggrund er det bemærkelsesværdigt, at vi har været i stand til fortsat at opnå betydelig vækst i salget på så mange markeder og samtidig opretholde det høje niveau i indtjeningen”, siger Carsten Bjerg.

Positive forventninger
Han forventer, at de gode takter fra det første halve år fortsætter, når resultatet for hele året 2007 kan gøres op. Han betragter det som sandsynligt, at salgstallet for hele 2007 vil nå op på 16,5 mia. kroner, og at overskuddet før skat vil være på samme niveau som i 2006 med ca. 1,5 mia. kroner.

I 2006 opfyldte Grundfos et år før tiden sin økonomiske målsætning om at nå op på en omsætning på 15 mia. kroner. Lever 2007 op til de nuværende forventninger, vil et stort skridt være taget frem mod Grundfos’ nye, ambitiøse økonomiske målsætning om i 2010 at nå et salg på 20 mia. kroner.

”Som tingene udvikler sig, kunne det lige nu se ud til, at vi måske igen kan nå vores økonomiske målsætning før tiden. Men meget kan nå at ske på tre et halvt år, og den store udfordring bliver utvivlsomt samtidig at fastholde det høje niveau for indtjeningen”, siger Carsten Bjerg.

Nye forretningsidéer prøves af
Fremtidens vækst skal bl.a. sikres via helt nye forretningsområder, der kan supplere Grundfos’ kerneforretning – udvikling, produktion og salg af pumper og pumpesystemer.
Forretningsmulighederne prøves af i Grundfos New Business, der via årlige investeringer på 150 mio. kroner udvikler projekter, som foruden markant forretningspotentiale skal kunne tilføre Grundfos-koncernen kompetencer, synergi og markant forretningspotentiale.

De fremtidige forretningsområder har deres potentiale i den udfordring, der knytter sig til at få jordens begrænsede ressourcer til at række til en stærkt stigende befolknings voksende købekraft, uden at det ødelægger miljøet, og de vil i en eller anden forstand have bæredygtighed som fællesnævner.

Flere af de projekter, der er sat i gang i Grundfos New Business, bidrager allerede positivt til koncernens salgsvækst. Grundfos Sensor Division er kommet godt i gang med at sælge sine mikrosensorer, og Grundfos NoNOx urea-doseringssystemer til rensning af udstødningen aftages af nogle af verdens største producenter af dieselmotorer. Også de fleksible og mobile, højtydende spildevandsrenseanlæg Grundfos BioBooster er under kommercialisering.