Fortsat vækst hos Grundfos

01. september 2014

Fortsat vækst hos Grundfos

Pumpekoncernen Grundfos har fortsat positiv salgsvækst, men valutakurser og pres på dækningsgrader trækker ned i indtjeningen. En revideret koncernstrategi skal skabe øget vækst og højere indtjening.

Første halvår af 2014 viser en omsætning på 11,1 milliarder kroner og en vækst på otte procent målt i lokal valuta. Det svarer til to procents vækst i danske kroner. Resultat før skat er på 301 millioner kroner, hvilket er mindre end året før. Soliditeten er øget fra 67 procent til 69 procent.

- Når vi ser ud over det globale pumpemarked, har vi en stærk position. Lige nu oplever vi en god vækst i Kina på 18 procent. På det vigtige nordamerikanske marked har vi fået godt fat med en vækst på 12 procent. Men der er andre steder, hvor det står stille. Det gælder for eksempel visse steder i Europa, hvor situationen i Rusland og Ukraine også påvirker resultatet. Samlet set er vi ikke selv tilfredse med resultatet. Først og fremmest er vores indtjening ikke god nok, siger Grundfos’ nytiltrådte koncernchef Mads Nipper.

Halvårsresultatet trækkes især ned af, at visse centrale valutaer har udviklet sig i negativ retning sammenholdt med 1. halvår i 2013, hvilket betyder, at salget målt i danske kroner kun er knap to procent over sidste år. Renset for dette ville væksten udgøre otte procent.

- Vi oplever desuden et pres på vores indtjening. Det skyldes en kombination af flere ting, blandt andet prispres, produktmiks og geografiske forskelle. Det er vi absolut ikke tilfredse med, så vi skal sikre en nedbringelse af omkostningerne samtidig med en øget kundefokus i hele organisationen, præciserer Mads Nipper.

Grundfos har siden årsskiftet haft et analysearbejde i gang med henblik på at udarbejde en revideret koncernstrategi, der skal skabe både mere vækst og indtjening. Mads Nipper forventer at dette arbejde vil være færdiggjort omkring årsskiftet.

- Jeg er overbevist om, at Grundfos har et stort potentiale, trods de udfordringer vi møder på markedet. Vi har et solidt udgangspunkt med en stærk markedsposition og en organisation med engagerede og dygtige medarbejdere. Sammen skal vi være endnu mere fokuserede og skarpe i prioriteringerne, så vi styrker vores kerneforretning de rigtige steder med vores energieffektive kvalitetsprodukter og unikke teknologier til gavn for kunderne og miljøet, forklarer koncernchefen.

Grundfos’ forventninger til resten af året er beskeden salgsvækst og et samlet resultat lige under 2013-resultatet.

Yderligere oplysninger:
Koncernkommunikationsdirektør Kim Nøhr Skibsted, tlf. 87 50 69 00 eller 30 52 50 20.